Ambassadeur Esmah Lahlah

Als ambassadeur van Positive Minds is mijn voornaamste missie om het gesprek over armoede in de klas aan te moedigen en het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Het is van cruciaal belang om openlijk te praten over armoede, zodat we bewustwording kunnen creëren, begrip kunnen vergroten en effectieve stappen kunnen zetten richting verandering.

Het gesprek aangaan over armoede is geen eenvoudige taak, maar het is wel een noodzakelijke. In veel gevallen is armoede nog steeds omgeven door stigma’s en vooroordelen, wat leidt tot onwetendheid en gebrek aan empathie. Door het taboe te doorbreken en armoede bespreekbaar te maken in de klas, kunnen we een omgeving creëren waarin leerlingen kunnen leren over de realiteit van anderen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommigen geconfronteerd worden.

Als ambassadeur wil ik graag een brug vormen tussen ervaringen en begrip. Mijn eigen achtergrond stelt me in staat om met empathie en authenticiteit te spreken over armoede. Door mijn verhaal te delen, wil ik laten zien dat armoede geen bepalende factor hoeft te zijn in iemands leven. Ik wil het belang benadrukken van veerkracht, doorzettingsvermogen en de rol van ondersteuning van anderen.

Ik wil leerlingen aanmoedigen om vragen te stellen, nieuwsgierigheid te tonen en de complexiteit van armoede te begrijpen. Het doel is niet alleen bewustwording, maar ook het inspireren van jonge geesten om na te denken over manieren waarop zij een positieve impact kunnen hebben en bijdragen aan het verminderen van armoede en de daarmee samenhangende problemen.

Door samen te werken met Positive Minds en als ambassadeur een stem te geven aan dit belangrijke onderwerp, hoop ik een beweging te creëren waarin armoede niet langer in de schaduw blijft, maar in het volle licht van begrip en verandering wordt geplaatst. Samen kunnen we een betere toekomst creëren, waarin armoede wordt aangepakt met compassie, kennis en gezamenlijke inspanningen.