Leskist lenen? Bij de plaatselijke bibliotheek!

De leskist is ontwikkeld in samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet locaties: Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De Bibliotheek heeft haar kennis van jeugdliteratuur ingezet om dit maatschappelijk relevante onderwerp bespreekbaar te maken in de klas. Door mee te leven met personages uit boeken, kun je iets leren over anderen. Dit is gebruikt om te kunnen praten over armoede in de klas. Door jeugdliteratuur in te zetten bij andere vakken, krijgt lezen meer samenhang en gaan leerlingen lezen om te weten en te begrijpen. 

Doet jouw bibliotheek mee?

Je mag de lesmateriaal 8 weken lenen (in overleg langer). Dit kan het hele jaar door via onderstaande biblioheken (op alfabetische volgorde):

Doet jouw bibliotheek nog niet mee?

App of bel  met Rochelle: 06-44 175 993.