Leskist lenen? Bij de plaatselijke bibliotheek!

De Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede is in 2019 tot stand gekomen op initiatief van een aantal leden van de ledenraad Rabo- bank regio Den Haag. De eerste lesbrief en de opdrachten zijn in 2019 ontwikkeld en samen- gesteld door de Bibliotheek aan de Vliet. Op basis van ervaringen en suggesties van scholen en bibliotheken actualiseert Positive Minds het lesmateriaal in 2022. 

De opdrachten en de verdiepende vragen in de lesbrief dragen niet alleen bij aan het op een toegankelijke manier bespreekbaar maken van het onderwerp armoede, maar bevorderen ook de leesvaardigheid en leesbeleving van de kinderen.

Door het ‘lastige’ onderwerp armoede bespreekbaar te maken met kinderen kan het uit de taboesfeer worden gehaald. Een eerste stap om de cirkel van armoede te doorbreken…

Ik wens u mooie gesprekken toe in de klas.

Doet jouw bibliotheek mee?

Je mag de lesmateriaal 8 weken lenen (in overleg langer). Dit kan het hele jaar door via onderstaande biblioheken (op alfabetische volgorde per gemeente):

Doet jouw bibliotheek nog niet mee?

App of bel  met Rochelle: 06-44 175 993.