Samen tegen Moeilijk Lezen en Schrijven

Deze week is er iets bijzonders te vinden in de Dorpsstraat in Zoetermeer: het Glazen Radiohuis. Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwerking tussen stichting Lezen en Schrijven en verschillende maatschappelijke organisaties en staat volledig in het teken van het aanpakken van laaggeletterdheid. Rochelle Heerema, de initiatiefneemster van onze stichting, was vandaag te gast bij het Glazen RadioHuis.

Laaggeletterdheid is een uitdaging waar veel mensen dagelijks mee te maken hebben. Het beïnvloedt niet alleen hun dagelijks leven, maar ook hun kansen op persoonlijke groei en deelname aan de maatschappij. In het Glazen Radiohuis worden organisaties die zich inzetten voor taal geïnterviewd, en zij delen hun ervaringen en inzichten.

Rochelle heeft verteld over hoe stichting Positive Minds door middel van een leskist vol boeken het leesplezier van kinderen wil stimuleren en ook het gesprek met hen wil aangaan over armoede. “Met onze stichting streven we ernaar leesplezier te bevorderen en het taboe over armoede te doorbreken. We geloven namelijk dat lezen niet alleen leuk kan zijn, maar ook een essentiële vaardigheid is om actief deel te nemen aan onze maatschappij. Lezen vergroot niet alleen kennis, maar ook zelfvertrouwen en kansen van kinderen.”