Lost Positive Minds de armoede op?

Neen. Als gezegd, onze stichting gaat het armoedeprobleem niet oplossen. Wel gaat het ons erom het onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken met kinderen. Hierdoor ontstaat op jonge leeftijd beter begrip voor mensen en kinderen die het niet breed hebben. Ook leidt een gesprek tot meer bewustzijn over de invloed die opgroeien in armoede heeft. Onze verwachting is dat dit uiteindelijk eraan bijdraagt om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Stichting Positive Minds: Onze Oorsprong en Missie

In 2018 werd de Stichting Positive Minds geboren uit een krachtig burgerinitiatief dat was opgestart door de gedreven Rochelle Heerema. Haar jarenlange toewijding aan het bestrijden van armoede, vooral onder kinderen, leidde tot het ontstaan van deze organisatie. Met een schat aan ervaring en expertise heeft zij talloze projecten op het gebied van armoedebestrijding en het welzijn van kinderen opgezet en geleid gedurende tientallen jaren.

De missie van Stichting Positive Minds is geworteld in de overtuiging dat een positieve verandering mogelijk is, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. We zijn vastbesloten om hoop en kansen te bieden aan diegenen die het hardst nodig hebben. Door middel van ons werk streven we ernaar de levens van kinderen te verbeteren en armoede te bestrijden, met als uiteindelijk doel een positieve en blijvende impact te creëren.

Leskist Kansrijk - Doorbreek de cirkel van armoede

Het doorbreken van taboes is belangrijk voor een open samenleving. Boeken zijn een effectieve manier om dit te doen. Onze leskisten zijn speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8, de brugklas en het VMBO. Ze bevatten boeken, opdrachten en een dilemma-spel voor wel 6 lessen. Door deze boeken te lezen en de interactieve aanpak, begrijpen leerlingen taboeonderwerpen beter en kunnen ze er dieper over nadenken dan bij gewone lessen. Boeken vergroten empathie, stimuleren begrip en leiden tot discussies die anders niet zouden plaatsvinden.

Lesmethode voor het voortgezet onderwijs

Naast onze leskisten over armoede bieden we ook de Carrousel Jongeren en Geld aan, speciaal voor 3HAVO en 3VWO leerlingen. Deze carrousel bestaat uit boeiende workshops over geld, inkomsten en uitgaven, en een interactieve theatervoorstelling over financiën en schulden. Deze ervaring past goed bij de levensfase van de leerlingen, waarin ze belangrijke keuzes maken zoals hun profielkeuze en toekomstige studierichting.

“Leerlingen hebben aangegeven dat dankzij deze workshops ze nu weten waar ze hulp kunnen vinden. Ze hebben geleerd hoe belangrijk het is om tijdig om hulp te vragen, wat ons financieel bewustzijn heeft vergroot en ons zelfstandiger heeft gemaakt. Bovendien hebben we gemerkt dat we na de workshops opener waren over onze eigen situaties, we schaamden ons minder en hadden meer begrip voor elkaar.”

Even voorstellen: ons bestuur

Stef Voermans

Voorzitter

Sylvia Broeseliske

Secretaris

Hans Spaans

Penningmeester​

Caroline van Alphen

Bestuurslid

Initiatienemer

Rochelle Heerema

Hallo, mijn naam is Rochelle Heerema, de drijvende kracht achter Stichting Positieve Minds. Met plezier vervul ik de rol van projectmanager binnen onze stichting. Ik wordt blij van het creëren van positieve veranderingen en het verbinden van mensen en daarom zet ik me met veel enthousiasme in voor dit geweldige initiatief.

Mijn reis in het sociale domein strekt zich over vele jaren uit. Mijn allereerste project met jongeren was gericht op Europese initiatieven waarbij jongeren de kans kregen om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen. Tijdens dit werk besefte ik dat veel jongeren te kampen hebben met financiële problemen en een gebrek aan kennis over financiële zaken, vaak omdat ze nooit de nodige voorlichting hebben gekregen.

Dit inzicht markeerde een keerpunt in mijn carrière en ik begon me meer te richten op het thema financiële educatie om de taboes rond armoede te doorbreken. Mijn doel werd niet alleen het ondersteunen van jongeren, maar ook het voorkomen van financiële uitdagingen op latere leeftijd. Met het motto “het is goed om jongeren te helpen, maar beter om dit te voorkomen” in gedachten, begon ik mijn missie in het onderwijs. Hier ontwikkelde ik projecten die op een interactieve en educatieve manier schoolkinderen bewust maken van de impact van armoede en het belang van goede voorbeelden hoe hiermee om te gaan. Stap voor stap willen we door het op een laagdrempelige manier bespreken van het onderwerp armoede, het taboe hierop doorbreken. Want, zoals het gezegde luidt, jong geleerd is oud gedaan.

Wil je contact?

App of bel   06-44 175 993 of verstuur een bericht:

Adres

Stichting Positive Minds
Siem Leenestraat 8
2552 CH Den Haag

ANBI

Stichting Positive Minds is geregisseerd als ANBI (Niet Beogende Instelling) Kvk nummer: 80065953
RSIN 861544559