Positive Minds & ANBI

Stichting Positive Minds heeft de ANBI status en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. Dit betekend dat schenkingen en donaties die aan stichting Positive Minds worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Stichting Positive Minds is geregistreerd onder nummer RSIN 861544559

Ons doel

Het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten ten behoeve van het bijbrengen van (financiële) vaardigheden van kinderen en jongeren, hen financieel bewust en redzaam maken alsmede onderwerpen zoals armoede, omgaan met geld en schulden bespreekbaar maken.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

“Armoede overwinnen is geen vorm van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid”. Nelson Mandela​

Hoe bereiken we onze doelen? Met:

Hoe bereiken we onze doelen?

  • We geven voorlichting op basis- en middelbare scholen;
  • We ontwikkelen en voeren innovatieve & aansprekende projecten uit;
  • We werven fondsen voor de financiering van onze projecten;
  • We leggen contacten met gemeenten, bibliotheken, basisscholen en middelbare scholen en andere maatschappelijke organisaties die kunnen bijdragen aan de realisering van onze doelstelling;
  • We delen kennis en ervaringen ten aanzien van de resultaten van onze projecten.

Beloningsbeleid

Bestuur

De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten wordt niet aangemerkt als bezoldiging.

Stichting Positive Minds maakt deze vergoeding zichtbaar in de jaarrekening en licht ze daar nader toe.

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies, schenkingen en erfstellingen.

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk

Het bestuur

Stef Voermans

Voorzitter

In het dagelijks leven senior adviseur Bouwfysica en Duurzaamheid – Rijksvastgoedbedrijf

Hans Spaans

Penningmeester

In dagelijks leven partner van accountantskantoor BoekenstijnKester

Sylvia Broeseliske

Secretaris

In dagelijks leven partner van FYRM. Advocaten

Jaarstukken

Wil je contact?

App of bel   06-44 175 993 of verstuur een bericht:

Adres

Stichting Positive Minds
Siem Leenestraat 8
2552 CH Den Haag

Aanvullend

Kvk nummer: 80065953
Niet BTW plichtig
ANBI RSIN 861544559