Positive Minds & ANBI

Onze stichting draagt de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat schenkingen en donaties aan onze stichting niet alleen tastbare resultaten teweegbrengen, maar ook onze gulle donateurs fiscale voordelen bieden.

Stichting Positive Minds is geregistreerd onder nummer RSIN 861544559

Ons doel

Bij Stichting Positive Minds omarmen we de kracht van positiviteit en zetten we ons met passie in voor het creëren van duurzame impact op individuen en gemeenschappen. Onze visie is gefocust op het doorbreken van de stilte rondom het onderwerp armoede. We hebben een onwrikbaar doel om dit onderwerp bespreekbaar te maken en bewustzijn te genereren. Tevens streven we naar een toekomst waarin alle kinderen, ongeacht hun geboorteplaats, gelijke kansen krijgen.

We willen jou van harte bedanken voor jouw onschatbare steun aan onze missie en visie. Samen bouwen we aan een wereld die gedreven wordt door optimisme, waarin positieve verandering tot bloei komt.

“Armoede overwinnen is geen vorm van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid”. Nelson Mandela​

Hoe bereiken we onze doelen? Met:

Hoe bereiken we onze doelen?

  • We geven voorlichting op basis- en middelbare scholen;
  • We ontwikkelen en voeren innovatieve & aansprekende projecten uit;
  • We werven fondsen voor de financiering van onze projecten;
  • We leggen contacten met gemeenten, bibliotheken, basisscholen en middelbare scholen en andere maatschappelijke organisaties die kunnen bijdragen aan de realisering van onze doelstelling;
  • We delen kennis en ervaringen ten aanzien van de resultaten van onze projecten.

Beloningsbeleid

Bestuur

De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten wordt niet aangemerkt als bezoldiging.

Stichting Positive Minds maakt deze vergoeding zichtbaar in de jaarrekening en licht ze daar nader toe.

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies, schenkingen en erfstellingen.

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk

Jaarstukken

Wil je contact?

App of bel   06-44 175 993 of verstuur een bericht:

Adres

Stichting Positive Minds
Siem Leenestraat 8
2552 CH Den Haag

Aanvullend

Kvk nummer: 80065953
Niet BTW plichtig
ANBI RSIN 861544559