Voor leerkrachten

Armoede bespreekbaar maken? Positive Minds is dé stichting om meer te leren of bezig te zijn met armoede en geld in de klas. Via de bibliotheek in de buurt kun je als leerkracht de leskist over armoede lenen. Deze is geschikt voor basisscholen en in het voortgezet onderwijs. 

Over de leskist

De eerste lesbrief en de opdrachten zijn in 2019 ontwikkeld en samengesteld door de Bibliotheek aan de Vliet. Om de kwaliteit en de continuïteit van dit project te waarborgen, is het project in 2020 ondergebracht in de stichting Positive Minds.

Op basis van ervaringen en suggesties van scholen en bibliotheken actualiseert Positive Minds jaarlijks het lesmateriaal. In 2022 zijn twee nieuwe titels opgenomen in de leskist. De opdrachten en de verdiepende vragen in de lesbrief dragen niet alleen bij aan het op een toegankelijke manier bespreekbaar maken van het onderwerp armoede, maar bevorderen ook de leesvaardigheid en leesbeleving van de kinderen.

Door het ‘lastige’ onderwerp armoede bespreekbaar te maken met kinderen kan het uit de taboesfeer worden gehaald. Een eerste stap om de cirkel van armoede te doorbreken…

Meer weten over: Armoede in de klas 

De handreiking voor scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs: bevat praktische handvatten om de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen aan te pakken.

Mariette Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool) hebben de handreiking geschreven in opdracht van het programma Gelijke Kansen van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW.

Handreiking voor po en vo: Omgaan met armoede op scholen

Handreiking voor professionals:

De handreiking biedt veertien werkwijzen, geordend naar de categorieën:

  • Signaleren (zodat elk kind en elke jongere in armoede wordt gezien),
  • Ondersteunen (zodat elk kind en elke jongere in armoede kan meedoen) en
  • Stimuleren (zodat elk kind en elke jongere toekomstkansen krijgt).
 

Ga je met de kist aan de slag? Bekijk hier de instructievideo

Heb je een vraag?

Partners en sponsors

Spreken de activiteiten van  Positive minds je aan? Het is mogelijk om partner te worden of om ons te sponsoren. Structureel of per project. Dat kan in natura of door bijvoorbeeld een bedrag te sponsoren. Neem gerust contact met ons op. Deze organisaties gingen je voor: