Armoede: Praat erover in de klas met onze leskist

Wist je dat in elke klas 2 à 3 kinderen zitten die opgroeien in armoede? We vinden het belangrijk om het “lastige” onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Kinderen kunnen er zelf niets aan doen dat ze opgroeien in armoede, maar ze kunnen wel alle hulp goed gebruiken!

Onze zogenoemde leskisten zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool groep 7 & 8, de brugklas van het voortgezet onderwijs, en ook voor het VMBO. Daarnaast is er ook een Engelse versie beschikbaar. Een leskist in de klas helpt om het onderwerp armoede onder de aandacht te brengen. Concreet bevat een leskist verschillende boeken en opdrachten voor in totaal 6 lessen. Elke leerling vindt in de kist wel iets dat bij haar of hem past.

Hoe doe je mee in jouw gemeente?

Ervaringen

Ik vond het een heel bijzondere kist. De boeken waren populair bij de kinderen. Ik heb ze zelf ook gelezen en dus ook wat boeken kunnen aanraden. Ze sloten prima aan qua leesniveau. Dat niveau ligt vrij hoog in onze klas, dus het was perfect.
Marielle Beniers
De Vier Windstreken Amsterdam
De boeken sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er zijn veel verschillende opdrachten, van het maken van een woordweb tot het schrijven van gedichten. Met veel plezier hebben ze gewerkt aan opdrachten waarbij ze informatieposters hebben gemaakt, die ze vervolgens aan elkaar hebben gepresenteerd. Het mooiste aspect hiervan was dat er prachtige gesprekken ontstonden. Tijdens deze gesprekken spraken de kinderen onder andere over vragen zoals: 'Mag je stelen als je echt niets meer te eten hebt?'
Dagmar van der Laan
De Swoaistee Gronningen
Welk moment is je het meest bijgebleven? Het moment waarop de kist voor de eerste keer werd geopend. De kinderen waren razend enthousiast over alle nieuwe boeken en wilden meteen gaan lezen. Het onderwerp was gemakkelijk bespreekbaar en de kinderen deelden ook verhalen over wat ze wisten van plekken in de buurt waar mensen met minder geld terechtkunnen voor eten (zoals de voedselbank) en kleding (De Pit).
Sonja Heerens
Grote Beer Den Haag

Armoede heeft impact op schoolprestaties

Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kansen op school omdat er bijvoorbeeld thuis geen geld is voor leesboeken, uitstapjes of een rustige plek ontbreekt om huiswerk te maken. Ouders met geldproblemen hebben vaak te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak van invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Ze raken achterop en hebben moeite met school. Met onze leskist kunnen leerkrachten het gesprek over armoede op gang brengen in de klas.

Uit de taboesfeer

Armoede is een complex vraagstuk en heeft vaak vele oorzaken. Het beïnvloedt helaas het leven van vele kinderen op tal van manieren en manifesteert zich doorgaans op verschillende terreinen die met elkaar samenhangen. Met onze stichting hebben we niet de illusie dat we het armoedeprobleem op kunnen lossen, daarvoor is het veel te groot en te complex. Wél gaat het ons erom dat we dit onderwerp op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar willen maken met kinderen. Daardoor wordt het onderwerp uit de taboesfeer getrokken en ontstaat al op jonge leeftijd meer begrip voor mensen en kinderen die in armoede leven. Ook leidt een gesprek tot meer bewustzijn over de impact die opgroeien in armoede heeft.

Meer begrip en empathie

Deels door op verschillende vormen van armoede in te gaan, deels door zélf te ervaren wat armoede is en dit vervolgens aan medeleerlingen te presenteren, worden leerlingen dieper geraakt dan via klassikale les over armoede. Kinderen leren begrijpen dat armoede iets is dat je zomaar kan overkomen. Dat het iets is met grote invloed op het leven en dat kinderen zich er vaak voor schamen, hoewel ze er niks aan kunnen doen. Op deze manier krijgen leerlingen meer begrip en empathie voor kinderen in zo’n situatie.

Leskist Tilburg

De 21e-eeuwse vaardigheden

De leskist "Kansrijk: Doorbreek de cirkel van armoede" kan dienen als een praktische context waarin leerlingen kunnen werken aan en oefenen met deze belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, terwijl ze tegelijkertijd een belangrijk maatschappelijk probleem verkennen.

Samenwerken:

Het lesmateriaal moedigt leerlingen aan om samen te werken bij groepsprojecten en dialogen, waarbij ze elkaars perspectieven begrijpen en gezamenlijk oplossingen bedenken voor armoede gerelateerde problemen.

Creativiteit:

Leerlingen worden gestimuleerd om creatief na te denken en out-of-the-box oplossingen te bedenken om de cyclus van armoede te doorbreken.

Communiceren

Het lesmateriaal richt zich op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden om ideeën en oplossingen duidelijk te presenteren, wat essentieel is bij het verkennen en aanpakken van armoede.

Kritisch denken:

Leerlingen worden aangemoedigd om de complexiteit van armoede te begrijpen, oorzaken en gevolgen te analyseren en kritisch na te denken over mogelijke oplossingen om de cyclus van armoede te doorbreken.

ICT-geletterdheid

Binnen de leskist worden leerlingen aangemoedigd om onderzoek te doen en oplossingen te presenteren met behulp van digitale tools en bronnen, waardoor ze digitale geletterdheid ontwikkelen.

probleem oplossen

Probleemoplossend vermogen:

De leskist moedigt leerlingen aan om na te denken over mogelijke oplossingen voor de complexe problemen rond armoede, waardoor ze hun probleemoplossende vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Sociale en culturele vaardigheden:

De leskist kan ook sociale en culturele vaardigheden bevorderen, zoals het begrijpen van verschillende perspectieven op armoede, het respecteren van diversiteit en het ontwikkelen van empathie voor mensen in armoede.

Wil je contact?

App of bel   06-44 175 993 of verstuur een bericht:

Adres

Stichting Positive Minds
Siem Leenestraat 8
2552 CH Den Haag

ANBI

Kvk nummer: 80065953
Stichting Positive Minds, is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. RSIN 861544559

Partners en sponsors

Spreken de activiteiten van  Positive minds je aan? Het is mogelijk om partner te worden of om ons te sponsoren. Structureel of per project. Dat kan in natura of door bijvoorbeeld een bedrag te sponsoren. Neem gerust contact met ons op. Deze organisaties gingen je voor: