Armoede: Praat erover in de klas met onze leskist

Wist je dat in elke klas 2 à 3 kinderen zitten die in armoede opgroeien? We vinden het belangrijk om het “lastige” onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede. Wel kunnen zij alle hulp goed gebruiken! Onze zogenoemde leskisten zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 7 en 8) en in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Een leskist in de klas helpt om het onderwerp armoede over het voetlicht te brengen. Concreet is een leskist gevuld met verschillende boeken en opdrachten voor in totaal 8 lessen. Elke leerling vindt in de kist wel iets van haar of zijn gading.

Hoe doe je mee in jouw gemeente?

Ervaringen

Ik vond het een heel bijzondere kist. De boeken waren populair bij de kinderen. Ik heb ze zelf ook gelezen en heb dus wel wat boeken aangeraden. Ze sloten prima aan qua leesniveau, nu ligt dat vrij hoog in onze klas, dus perfect.
Marielle Beniers
De Vier Windstreken Amsterdam
De boeken sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er zijn veel verschillende opdrachten, van een woordweb maken tot het schrijven van gedichten. Ze hebben met veel plezier gewerkt aan de opdrachten waar ze informatieposters van hebben gemaakt. Deze hebben ze aan elkaar gepresenteerd. Het mooiste hiervan was dat er mooie gesprekken ontstonden. De kinderen spraken o.a. met elkaar over vragen zoals; Mag je stelen als je echt niks te eten meer hebt?
Dagmar van der Laan
De Swoaistee Gronningen
Welk moment is je het meest bijgebleven? Het moment dat de kist voor de eerste keer geopend werd. De kinderen waren dolenthousiast over alle nieuwe boeken en wilden heel graag direct gaan lezen. Het onderwerp was goed te bespreken en kinderen vertelden ook verhalen over wat ze wisten over plekken in de wijk waar mensen met minder geld terecht kunnen voor eten (voedselbank) en kleding (De Pit).
Sonja Heerens
Grote Beer Den Haag

Armoede heeft impact op schoolprestaties

Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kansen op school omdat er bijvoorbeeld thuis geen geld is voor leesboeken, uitstapjes of een rustige plek ontbreekt om huiswerk te maken. Ouders met geldproblemen hebben vaak te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak van invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Ze raken achterop en hebben moeite met school. Met onze leskist kunnen leerkrachten het gesprek over armoede op gang brengen in de klas.

Uit de taboesfeer

Armoede is een complex vraagstuk en heeft vaak vele oorzaken. Het beïnvloedt helaas het leven van vele kinderen op tal van manieren en manifesteert zich doorgaans op verschillende terreinen die met elkaar samenhangen. Met onze stichting hebben we niet de illusie dat we het armoedeprobleem op kunnen lossen, daarvoor is het veel te groot en te complex. Wél gaat het ons erom dat we dit onderwerp op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar willen maken met kinderen. Daardoor wordt het onderwerp uit de taboesfeer getrokken en ontstaat al op jonge leeftijd meer begrip voor mensen en kinderen die in armoede leven. Ook leidt een gesprek tot meer bewustzijn over de impact die opgroeien in armoede heeft.

Armoede Speel zich af op verschillende domeinen

Meer begrip en empathie

Deels door op verschillende vormen van armoede in te gaan, deels door zélf te ervaren wat armoede is en dit vervolgens aan medeleerlingen te presenteren, worden leerlingen dieper geraakt dan via klassikale les over armoede. Kinderen leren begrijpen dat armoede iets is dat je zomaar kan overkomen. Dat het iets is met grote invloed op het leven en dat kinderen zich er vaak voor schamen, hoewel ze er niks aan kunnen doen. Op deze manier krijgen leerlingen meer begrip en empathie voor kinderen in zo’n situatie.

Leskist Tilburg

Wat leren kinderen nog meer?

Burgerschap en Solidariteit

Door de leskist te gebruiken leren de leerlingen tevens begrippen kennen als gelijkwaardigheid, gelijke rechten en wat de tegenpolen daarvan zijn; ze gaan meer rekening houden met de ander, komen voor elkaar op en creëren een groter rechtvaardigheidsbesef.

Mens en
Maatschappij

Leerlingen komen in aanraking met moeilijke begrippen als persoonlijke en een sociale identiteit; je bent als kind een individu en bent aangesloten bij diverse groepen.

Nederlands en Literatuur

Leerlingen leren ervaren dat verhalen soms een andere werkelijkheid weergeven dan hun eigen werkelijkheid. Ze leren zich een beeld vormen van leefsituaties van anderen. Kinderen gaan meeleven met personages, gaan met hen meedenken en leren verwoorden wat dit allemaal bij hen oproept.

Wil je contact?

App of bel   06-44 175 993 of verstuur een bericht:

Adres

Stichting Positive Minds
Siem Leenestraat 8
2552 CH Den Haag

ANBI

Kvk nummer: 80065953
Stichting Positive Minds, is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. RSIN 861544559

Partners en sponsors

Spreken de activiteiten van  Positive minds je aan? Het is mogelijk om partner te worden of om ons te sponsoren. Structureel of per project. Dat kan in natura of door bijvoorbeeld een bedrag te sponsoren. Neem gerust contact met ons op. Deze organisaties gingen je voor: