Als stichting zijn we dankbaar voor de betrokkenheid

Stichting Positive Minds en haar Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede heeft vanaf haar ontstaan de aandacht en ondersteuning gekregen van Richard van der Geest van Van der Geest Verhuizing en Barbara Kok van Burn Out Poli. Beiden zijn ledenraadsleden van Rabobank Den Haag die samen met nog drie andere leden hun door de Rabobank beschikbaar gestelde maatschappelijke bijdrage aan het initiatief van de Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede in 2019 hebben gedoneerd.

Leskist Kansrijk is een programma dat het onderwerp armoede op een laagdrempelige manier bespreekbaar maakt op scholen om zo het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. De Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede is inmiddels in maar liefst 40 bibliotheken in gemeenten in heel Nederland beschikbaar voor scholen.

Richard van der Geest is een bekend gezicht in de Haagse zakelijke wereld en tevens mede-eigenaar van Van der Geest Verhuizing. Hij is vanaf het allereerste begin nauw betrokken geweest bij de Leskist Kansrijk. Niet alleen heeft hij, vanuit zijn rol als ledenraadslid, het initiatief, maar het bedrijf Van der Geest heeft ook opslagruimte beschikbaar gesteld waar alle leskisten en het lesmateriaal van stichting Positive Minds wordt bewaard. Ook verzorgt zijn bedrijf tegen een maatschappelijk tarief de transporten van de leskisten naar de bibliotheken. Toen we aan Richard vroegen waarom hij dit mogelijk maakt, was zijn antwoord snel en duidelijk: “Onderwijs is de sleutel tot een succesvolle toekomst voor onze kinderen, en het is onze plicht ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt”. “Ik ben er trots op dat ik een rol kan spelen bij Leskist Kansrijk en kan bijdragen aan het stimuleren van gesprekken in de klas over dit belangrijke onderwerp.”

Barbara Kok, medeoprichter van Bur Out Poli en lid van de ledenraad van Rabobank Haaglanden deelt dezelfde visie. “De Rabobank heeft zich altijd ingezet voor de ondersteuning van lokale initiatieven die onze regio versterken,” geeft ze aan.

Burn Out Poli, mijn eigen bedrijf, heeft als missie om mensen te helpen hun volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, en dat sluit perfect aan bij het doel van Leskist Kansrijk. De Leskist Kansrijk is een prachtig voorbeeld van hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het verbeteren van het leven van degenen die dit het meest nodig hebben.”

Als stichting zijn we dankbaar voor de betrokkenheid van zowel Richard van der Geest als Barbara Kok bij de Leskist Kansrijk. Hierdoor is in 2019 het initiatief van de grond gekomen en is in de afgelopen jaren gegroeid tot een volwaardige stichting die leskisten maakt voor het basisonderwijs (groep 7&8), de brugklas van de middelbare school (ook Engelstalig) en het MBO-onderwijs.

Het succes van Leskist Kansrijk dient als een mooi voorbeeld van hoe individuen en bedrijven zich kunnen inzetten voor een rechtvaardiger samenleving, waarin alle kinderen de kans krijgen om te leren en te groeien, ongeacht hun achtergrond. Richard van der Geest en Barbara Kok blijven geloven in dit initiatief en blijven ook in de toekomst betrokken bij de stichting, waarmee ze bijdragen aan het doorbreken van het taboe rond armoede.