Maranathaschool Nijkerk omarmt 'Kansrijk' Leskist voor Inclusief Onderwijs

Wat een prachtig moment om in gesprek te zijn met de klas die bezig was met ons project. De klas is afgelopen week gestart met het programma uit onze ‘Kansrijk’ leskist – “Doorbreek de cirkel van armoede.” Het gesprek in de klas was inspirerend, en een opmerking van een van de leerlingen raakte ons diep: “Ik wist niet dat armoede ook in Nederland voorkwam. Ik dacht dat het alleen in andere landen was.” Deze opmerking illustreert het belang van het bespreken van dit onderwerp op jonge leeftijd.

Niet alleen was de leskist van harte welkom, maar ook hebben organisaties in Nijkerk hun relaties versterkt rondom de kinderen. Samen hebben ze een nieuwe, inzichtelijke sociale kaart gemaakt die aan de lesbrief is toegevoegd, om de leerkracht, ouders en kinderen te helpen begrijpen wat er geboden wordt vanuit de gemeente voor mensen met een minimum inkomen.

De reacties van de kinderen op de geselecteerde boeken in de leskist waren zeer positief, en ze zijn vastbesloten om de rest van de boeken te lezen. Dit toont aan hoe krachtig educatieve hulpmiddelen kunnen zijn om begrip te vergroten en de horizon van onze jonge geesten te verbreden.

Belangrijk om te vermelden is dat de leskist ‘Kansrijk’ beschikbaar zal zijn voor alle scholen in de gemeente Nijkerk via de Bibliotheek. Dit betekent dat de impact van dit waardevolle educatieve initiatief nog verder wordt vergroot, en dat is een grote stap in de richting van een meer inclusieve samenleving.

Dit lesmateriaal is een cruciale stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, waarin kinderen de kans krijgen om armoede te begrijpen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommige van hun leeftijdsgenoten te maken hebben. Het stelt hen in staat empathie te ontwikkelen, oplossingen te bedenken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Onze waardering gaat uit naar onze samenwerkende partners: de gemeente Nijkerk, de bibliotheek, Sigma, de ledenraad van de Rabobank Randmeren en Stichting Positive Minds. Zonder jullie toewijding en steun zou dit initiatief niet mogelijk zijn geweest.

#Onderwijs #Inclusie #KansrijkLeskist #Samenwerking #Maranathaschool #GemeenteNijkerk #Rabobank #StichtingPositiveMinds #SocialeInclusie

Wat een prachtig moment om in gesprek te zijn met de klas die bezig was met ons project. De klas is afgelopen week gestart met het programma uit onze ‘Kansrijk’ leskist – “Doorbreek de cirkel van armoede.” Het gesprek in de klas was inspirerend, en een opmerking van een van de leerlingen raakte ons diep: “Ik wist niet dat armoede ook in Nederland voorkwam. Ik dacht dat het alleen in andere landen was.” Deze opmerking illustreert het belang van het bespreken van dit onderwerp op jonge leeftijd.

Niet alleen was de leskist van harte welkom, maar ook hebben organisaties in Nijkerk hun relaties versterkt rondom de kinderen. Samen hebben ze een nieuwe, inzichtelijke sociale kaart gemaakt die aan de lesbrief is toegevoegd, om de leerkracht, ouders en kinderen te helpen begrijpen wat er geboden wordt vanuit de gemeente voor mensen met een minimum inkomen.

De reacties van de kinderen op de geselecteerde boeken in de leskist waren zeer positief, en ze zijn vastbesloten om de rest van de boeken te lezen. Dit toont aan hoe krachtig educatieve hulpmiddelen kunnen zijn om begrip te vergroten en de horizon van onze jonge geesten te verbreden.

Belangrijk om te vermelden is dat de leskist ‘Kansrijk’ beschikbaar zal zijn voor alle scholen in de gemeente Nijkerk via de Bibliotheek. Dit betekent dat de impact van dit waardevolle educatieve initiatief nog verder wordt vergroot, en dat is een grote stap in de richting van een meer inclusieve samenleving.

Dit lesmateriaal is een cruciale stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, waarin kinderen de kans krijgen om armoede te begrijpen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommige van hun leeftijdsgenoten te maken hebben. Het stelt hen in staat empathie te ontwikkelen, oplossingen te bedenken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Onze waardering gaat uit naar onze samenwerkende partners: de gemeente Nijkerk, de bibliotheek, Sigma, de ledenraad van de Rabobank Randmeren en Stichting Positive Minds. Zonder jullie toewijding en steun zou dit initiatief niet mogelijk zijn geweest.

#Onderwijs #Inclusie #KansrijkLeskist #Samenwerking #Maranathaschool #GemeenteNijkerk #Rabobank #StichtingPositiveMinds #SocialeInclusie