Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

Stichting Positive Minds stelt zich ten doel om de levens van kinderen te verbeteren door armoede te bestrijden. Armoede die vaak wordt weggestopt achter de façade van stilzwijgen en schaamte. Hierdoor krijgen kinderen niet altijd de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Projectleider Rochelle Heerema heeft de ‘Leskist Armoede’ ontwikkeld, waarvan de inhoud kinderen en leerkrachten helpt om het probleem in de klas bespreekbaar te maken en zo een bijdrage te leveren aan het doorbreken van dit stilzwijgen. 6 maart werd de leskist in Woudenberg overhandigd aan de bibliotheek Eemland en kunnen scholen hem vanaf nu hier lenen.

Rochelle licht toe hoe het idee van de ‘Leskist Armoede’ is ontstaan: “Het begon in de klas van mijn eigen kinderen. Een van mijn kinderen had een vriendinnetje dat heel vaak bij ons kwam spelen en heel vaak bij ons kwam eten. Maar op het moment waarop mijn kind jarig was, was haar vriendinnetje ziek, kon zij niet, of waren zij ergens anders. Het jaar daarop bedacht ik ‘wij doen een get together’, dus jullie hoeven geen cadeautjes mee te nemen. Toen was zij er wel! In de klas zaten kinderen die drie keer per jaar met vakantie gingen, maar ook kinderen die nooit met vakantie gingen. Ik vroeg mij af ‘hoe ga je hiermee om, waarom bespreken wij dit niet in de klas’? In die periode was ik lid van de Ledenraad van de RABO -bank. Daar heb ik een beetje geld gevraagd waar ik drie boeken van heb gekocht om in de klas voor te lezen. Wat ik toen terugkreeg uit de klas was zo mooi! En zo is het begonnen. Nu is de kist gevuld met boeken en spelletjes voor de kinderen en met hulpmiddelen voor leerkrachten en staat de hij op 40 locaties in het land, waaronder vanaf vandaag dus ook in de bibliotheek Eemland.”

Binnen de bibliotheek Eemland is Lies Pannevis gespecialiseerd in jeugdboeken. Zij is enthousiast over de inhoud van de leskist en het resultaat dat hiermee kan worden geboekt. “Deze kist is bedoeld om het onderwerp armoede op scholen bespreekbaar te maken. En hoe kan je dat nu beter doen dan via boeken, want dan hoef je niet over jezelf te vertellen. Dan heb je het over een personage dat het thuis arm heeft. Zoals het boek dat over een jongen gaat die op school altijd in de problemen komt. Hij wordt eruit gestuurd, hij heeft een ander kind geslagen, er is altijd wel wat met hem. Op een dag wordt door een trainer ontdekt dat hij heel hard kan rennen. Daarom wil hij hem graag in zijn team hebben. Maar de jongen heeft geen geld om een sportoutfit of zelfs maar schoenen te kopen. Dus knipt hij een stuk van zijn schoenen af zodat hij lagere schoenen heeft. Op een dag komt hij zelfs in de verleiding om een paar schoenen te stelen omdat hij niet om hulp durft te vragen, terwijl die hulp er eigenlijk wel is. Gelukkig loopt het boek mooi af. Met vragen als ‘Wat zou jij doen, wat vind jij ervan’? Of ‘Begrijpen jullie dat hij die schoenen ging stelen? Wat had hij eigenlijk moeten doen’? Zo kan je er als leerkracht met jouw klas heel makkelijk over praten  In de kist zit ook een spel dat de leerkracht in de klas kan gebruiken. Met kaartjes met een dilemma voor de kinderen: Stel je voor, je wordt uitgenodigd voor een feestje, maar er is eigenlijk geen geld om een cadeautje te kopen voor de jarige. Hoe los je dat op? Kinderen komen dan zelf met heel inventieve ideeën zoals ‘Je kunt zelf een cadeautje maken, of je kunt bloemen plukken, of je kunt iets geven dat van jezelf is of een act doen’. Kinderen zijn heel creatief en dat vergeten wij wel eens.”

Namens de RABO-bank licht mevrouw Jolanda Versteegh toe waarom de bank het project ‘Leskist Armoede’ financieel ondersteunt. “De Rabobank wil een deel van de winst gebruiken om maatschappelijke problemen aan te pakken. Daarvoor is een vijftal speerpunten gekozen. Een daarvan is ‘Financieel Gezond Leven’. In ons land heeft een op de vijf gezinnen financiële problemen. Dat leidt vervolgens weer tot andere problemen zoals fysieke, mentale en opvoedproblemen. Om die reden is Financieel Gezond Leven voor ons zo’n belangrijk speerpunt om aan te werken en is deze kist daarbij op scholen een belangrijk hulpmiddel. Maar niet alleen deze leskist is belangrijk. Ook geven wij op middelbare scholen gastlessen over het thema armoede. Doel hiervan is om het probleem zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. De praktijk leert namelijk dat, hoe eerder het besproken wordt, hoe kleiner de schade is. Daarom hoop ik namens de RABO dat jullie deze kist heel vaak gaan uitlenen en dat het op de scholen tot heel mooie gesprekken leidt”, aldus JolandaVersteegh.

Wethouders Marleen Treep (Leusden) en Moniek van de Graaf (Woudenberg) hebben beiden het ‘Sociaal Domein’ in hun portefeuille en zijn in die rol nauw betrokken bij de problemen die armoede met zich meebrengt. “In ons land sprake is van ‘ondergebruik’ van de meeste regelingen die kunnen worden ingezet om armoede te bestrijden”, zegt de Woudenbergse wethouder. “Vaak onder de 50 % en dat is in ons dorp niet anders. En als je dan kijkt naar de vraag hoe je dat gebruik kunt vergroten, dan zie je dat je met de krant maar een beperkt deel bereikt van de mensen die laaggeletterd zijn. Met De Kleine Schans bereiken wij vooral mensen met een uitkering. Het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur waar wij ons onlangs bij hebben aangesloten, werkt met intermediairs die reclame voor het fonds maken. Het Jeugdfonds is heel laagdrempelig, waardoor meer jongeren kunnen worden bereikt en ze zo in staat worden gesteld om aan sport en cultuur deel te nemen. Als gemeente gaan wij deze intermediairs zelf ook zelf werven, denk aan scholen.”

De gemeente Leusden gaat zich richten op ‘turbo-schuldsanering’ onder jongeren. Dat wil zeggen, ze snel uit de kleine schulden te helpen en ze vervolgens gedurende een jaar te begeleiden. Daarbij hebben wij een dubbel doel. Je wilt die kinderen helpen en tegelijkertijd wordt gewerkt aan bewustwording. Dat kinderen bij het opgroeien leren ‘dit hoort erbij’. Wij willen schuldenproblematiek bespreekbaar maken. Er is hulp, weet dat die bestaat en het blijft onder ons”, is de boodschap die Marleen Treep voor de jongeren in Leusden heeft.

Om de “Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede” in te zetten als instrument om armoede bespreekbaar te maken, kunnen scholen deze per e-mail aanvragen bij Lies Pannevis (l.pannevis@bibliotheekeermland.nl).

 

Artikel:  Hans Groot, correspondent BDU