De gemeente Krimpenerwaard zet zich in om deze belangrijke boodschap over armoede te verspreiden

In elke klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Om dit onderwerp aan te pakken en de ‘cirkel van armoede’ te doorbreken, heeft de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke stap gezet. Sinds kort kunnen alle basisscholen de leskist “Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede” lenen bij de bibliotheek, met als doel armoede bespreekbaar te maken en kinderen bewust te maken van dit onderwerp. De Koningin Emmaschool in Schoonhoven is de eerste school die met het project is gestart.

Wethouder Irma Bultman ging persoonlijk in gesprek met groepen 7 van de Koningin Emmaschool in Schoonhoven om het belang van dit project te benadrukken. “Armoede kan ons allemaal treffen,” benadrukt wethouder Bultman. “De eerste stap is het doorbreken van schaamte en taboes rondom armoede, en het onderwerp bespreekbaar maken. Dit creëert begrip en moedigt aan om hulp te zoeken. Bewustwording hierover is van onschatbare waarde, zelfs bij de jongste kinderen.”

De gemeente Krimpenerwaard zet zich in om deze belangrijke boodschap over armoede te verspreiden en kinderen te ondersteunen om begrip te tonen, empathie te tonen en hulp te bieden aan degenen die het nodig hebben. Laten we samen deze ‘cirkel van armoede’ doorbreken en een betere toekomst creëren voor alle kinderen in onze gemeenschap.

Door armoede bespreekbaar te maken in het onderwijs, openen we de deur naar begrip, empathie en bewustzijn bij jonge geesten. Het biedt een waardevolle gelegenheid voor kinderen om de complexiteit van armoede te begrijpen en om zich in te leven in de ervaringen van anderen. Het doorbreken van het taboe rond armoede stelt hen in staat om zonder oordeel te leren en te groeien, terwijl ze worden aangemoedigd om hun steun en empathie te tonen aan degenen die het nodig hebben. Door deze dialogen in het klaslokaal aan te moedigen, bouwen we niet alleen aan een solidaire gemeenschap, maar creëren we ook een generatie die zich inzet voor een rechtvaardigere en inclusievere samenleving.