Ambassadeurs Ruud van den Tillaar


In mijn dagelijks leven vervul ik de rol van algemeen directeur bij de Kredietbank Limburg. Deze organisatie is eigendom van zes gemeenten en heeft als voornaamste doel de inwoners van deze gemeenten te ondersteunen bij het bereiken en behouden van financiële zelfredzaamheid. Hierbij zetten we diverse middelen in, zoals preventieactiviteiten, het oplossen van schulden, budgetcoaching, bewindvoering en sociale kredietverstrekking. Onze dienstverlening strekt zich ook uit naar andere gemeenten die behoefte hebben aan onze expertise.

Naast mijn betrokkenheid bij de Kredietbank Limburg, ben ik ook actief op bestuurlijk niveau bij verschillende organisaties. Hieronder vallen:

  • NVVK (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening),
  • SAM (beroepsvereniging voor uitvoerders sociaal domein),
  • NVSI (Nederlandse vereniging voor sociale innovatie),
  • Volwassenfonds Sport en Cultuur Limburg.

Bovendien vervul ik een rol als lid van de Raad van Toezicht van de KRSD (Kwaliteitsregister Sociaal Domein). Mijn agenda is dus goed gevuld, omdat ik er gepassioneerd naar streef om een verschil te maken voor mensen die zich in complexe omstandigheden bevinden.

De reden waarom ik ambassadeur ben geworden van Positive Minds ligt in het aanstekelijke enthousiasme van de initiatiefneemster, Rochelle. Wat mij persoonlijk raakt, is haar inzet om via het onderwijs een dialoog tot stand te brengen onder kinderen over het complexe onderwerp armoede.

Mijn rol als ambassadeur van Positive Minds houdt in dat ik mijn gedachten deel over ideeën en strategieën. Bovendien ben ik toegewijd om mijn netwerk in te zetten, zodat de leskist op scholen in heel Nederland beschikbaar wordt. Op die manier kunnen waardevolle gesprekken over armoede en schaarste worden geïnitieerd.

Een cruciale les die ik in mijn leven heb geleerd en graag wil doorgeven aan kinderen die in armoede opgroeien, is om zonder aarzeling om hulp te vragen. Te vaak zien we dat schaamte mensen ervan weerhoudt om tijdig aan de bel te trekken. Dit leidt ertoe dat problemen groter worden en de daaruit voortvloeiende stress aanzienlijk toeneemt. Kinderen worden ook beïnvloed door deze stress, wat een negatieve invloed kan hebben op hun ontwikkeling.

Als kinderen de moed hebben om het gesprek aan te gaan, kan dit de deur openen voor snellere en effectievere hulpverlening, waardoor verdere problemen en stress kunnen worden voorkomen. Als ik een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van dit soort open gesprekken, zou dat voor mij een prachtige prestatie zijn.