Ambassadeur Bert Roona


In mijn dagelijks leven ben ik actief bij LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Limburg. Mijn werk draait om het ondersteunen van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Limburg. Ik zet mijn expertise in om deze bedrijven te begeleiden bij hun vestigingsplannen, zodat ze met succes kunnen groeien binnen onze regio.

Waarom heb ik ervoor gekozen om ambassadeur te worden van Positive Minds? Mijn diepe overtuiging is dat het essentieel is om armoede bespreekbaar te maken, vooral onder kinderen. Hoewel armoede een moeilijk onderwerp kan zijn om te bespreken, ben ik er stellig van overtuigd dat we juist die gesprekken moeten voeren. Door openlijk te praten over armoede, kunnen we begrip en empathie bevorderen, vooroordelen verminderen en degenen die hulp nodig hebben, daadwerkelijk ondersteunen.

Voor mij betekent mijn rol als ambassadeur bij Positive Minds dat ik mijn kennis en ervaring inzet om de stichting te versterken. Ik werk samen met de stichting om hun strategie te verfijnen en te versterken, zodat ze effectiever kunnen bijdragen aan het doorbreken van het taboe rond armoede. Samen bouwen we aan een krachtige benadering om hun missie te realiseren.

Een belangrijke levensles die ik heb geleerd en graag wil doorgeven aan kinderen die in armoede opgroeien, is dat je intrinsieke waarde niet wordt bepaald door je achtergrond of omstandigheden. Armoede mag nooit je gevoel van eigenwaarde bepalen. Ik moedig hen aan om in zichzelf te geloven, in hun capaciteiten en in de kansen die voor hen liggen. Het is van groot belang om steun te zoeken bij anderen, zonder aarzeling hulp te vragen en constant te blijven leren en groeien. De situatie waarin je vandaag bent, hoeft geenszins je toekomst te bepalen.

Laten we gezamenlijk de dialoog aangaan, begrip opbouwen en een omgeving creƫren waarin iedereen gelijke kansen heeft om te groeien, te leren en hun dromen na te streven. Samen kunnen we werken aan een positieve verandering die blijvende impact teweegbrengt.