Maak kennis met onze Ambassadeur: Diderik Koolman

Als overtuigd ambassadeur van Positive Minds wil ik samen met deze mooie organisatie en haar partners bijdragen aan het verbeteren van de kansen van kinderen die in armoede opgroeien. De aanpak van de stichting helpt bij het beter te leren zien en te benutten van ieders kwaliteiten, en bij het onderkennen en bespreekbaar maken van belemmeringen daarvoor.

In mijn werk als econoom en leidinggevende hebben vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling altijd centraal gestaan. Beide zijn cruciaal bij het streven naar een goede toekomst voor iedere mens. Ik geloof zeer in het onderkennen, ontwikkelen en benutten van persoonlijke kwaliteiten. Mijn inzet is gericht op het creëren van mogelijkheden en het doorbreken van barrières die mensen belemmeren om hun volledige potentieel te benutten. Daarom is het onderkennen van armoede en het bespreken van de gevolgen ervan van groot belang.

Waarom Positive Minds?

Ik voel me sterk verbonden met de visie van Positive Minds en haar geloof in het doorbreken van de cirkel van armoede door educatie. De organisatie herkent het potentieel van kennis en zet zich in om deze kracht te gebruiken voor positieve verandering. Het is voor mij de perfecte plek om mijn overtuiging in concrete daden om te zetten. Samen kunnen we een onderscheidende invloed hebben op het leven van velen.

 Ambassadeurschap:

Als ambassadeur van Positive Minds wil ik de aanpak van deze stichting op meerdere plekken verspreiden, en doel en nut ervan onder de aandacht brengen. Mijn rol is vooral gericht op het vergroten van bewustzijn en het bevorderen van educatie. Samen met de organisatie, de collega-ambassadeurs en alle partners wil ik bijdragen aan een blijvende doorbreking van de vicieuze cirkel van armoede.

Belangrijkste levensles:

Ervaringen en herinneringen uit de jonge levensjaren blijven van invloed in latere levensfasen. Onderwijs speelt in die periode een grote rol. Met de juiste kennis en hulpmiddelen kunnen we al vroeg leren elkaar te bevragen, persoonlijke situaties te delen en beperkingen te bespreken. Dat draagt bij aan het geloof in jezelf en aan het zien van ieders kwaliteiten, door moeilijke omstandigheden als armoede heen. En daarmee aan zelfredzaamheid en het doorbreken van de cyclus van armoede. Elkaar zo benaderen vanuit gedeelde kennis en inzichten helpt bij een betere toekomst voor iedereen.