Doorbreek het taboe rondom armoede

Leerlingen van CBS De Klimop namen vorige week donderdag de leskist Kansrijk in gebruik. De verhalen hieruit leren hen armoede bespreekbaar te maken. De leerlingen kregen de kist van Rochelle Heerema van stichting Positive Minds. Zij ontwikkelde het concept.

Wethouder Laurens Franzen (Werk en inkomen) en Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van Bibliotheek Aanzet, waren bij de overhandiging aanwezig. Er zijn in Ridderkerk twee van deze leskisten. De gemeente heeft ze aangeschaft. De kisten worden via de bibliotheek aan de scholen uitgeleend.

De verhalen helpen kinderen uit de groepen 7 en 8 en brugklasleerlingen om armoede bespreekbaar te maken. In elke klas zitten twee á drie kinderen die in armoede opgroeien. Wethouder Franzen: “We vinden het belangrijk dit ‘lastige’ onderwerp op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen bij het opgroeien.”

Boeken en opdrachten

Een leskist in de klas helpt dus om armoede te bespreken. Hij is gevuld met verschillende boeken en opdrachten voor acht lessen. Het project voor de brugklas laat leerlingen ervaren wat het betekent om arm te zijn, bijvoorbeeld door op onderzoek uit te gaan. Door verschillende opdrachten en door hierover te presenteren aan andere leerlingen, krijgen kinderen meer begrip voor armoede. 

Zo halen kinderen met elkaar dit belangrijke thema uit de taboesfeer. En zorgen ze er samen voor dat kinderen die hiermee te maken hebben zich gehoord en begrepen worden.

https://www.ridderkerk.nl/doorbreek-het-taboe-rondom-armoede

 

Leeskist gaat mee naar bs De Klimop – Ridderkerk

Leskist Kansrijk-Doorbreek de cirkel van armoede

Donderdagmorgen 7 april 2022 vond in de Bibliotheek van Ridderkerk, de lancering van de eerste leskist Armoede plaats. Hierbij waren aanwezig wethouder Laurens Franzen, directeur/bestuurder van de bibliotheek Ankie Kesseler, projectmanager en oprichtster van de Stichting Positive Minds Rochelle Heerema en de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Klimop Centrum.

De leskist is gevuld met boeken, die uit een verhaal gedeelte en een gedeelte met opdrachten bestaan. Na het lezen van het verhaal worden de opdrachten in de klas met de leraar besproken. De verhalen gaan over kinderen, die in moeilijke omstandigheden opgroeien en door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen komen te staan. Door de opdrachten te maken, krijgen leerlingen meer begrip voor het onderwerp armoede.

Leerlingen in ’t Ven krijgen les over armoede

Groep 7 van basisschool Sterrenpad in 't Ven beschikt vanaf vandaag over een speciale leskist over armoede. De kist is onderdeel van een landelijk project om armoede onder kinderen beter bespreekbaar te maken.

In de leskist zitten zo’n dertig boeken die allemaal draaien om armoede en ook zijn er verschillende opdrachten om het onderwerp op een laagdrempelige manier aan de leerlingen te presenteren. Wethouder sociale zaken Alexander Vervoort had vanochtend de eer om de leskist te overhandigen aan de klas. ‘Dat was heel erg leuk, vooral door het enthousiasme van de leerlingen. Armoede is een moeilijk onderwerp om over te praten. Met dit project is dat veel makkelijker en kunnen stappen gemaakt worden om het onderwerp uit de taboesfeer te halen.’

Initiatiefneemster

Rochelle Heerema van Stichting Positive Minds is de initiatiefneemster van de leskist, een idee dat door eigen ervaringen is ontstaan. ‘Ik heb twee zoons die naar school gaan, waardoor ik in ging zien dat niet al hun klasgenootjes dezelfde mogelijkheden hebben. Na een gesprek met de docent kwam ik tot de conclusie dat ik daar wat voor moest betekenen.’ Heerema is blij dat de Venlose bibliotheek meedoet aan het initiatief. ‘Maar daar moet het niet bij blijven. Het is mijn doel om elke bibliotheek in Nederland te voorzien van de leskist, zodat zoveel mogelijk kinderen het gesprek aangaan over armoede.’

Andere scholen

Via de bieb gaat de kist naar de scholen. Als het aan wethouder Vervoort ligt, gaan ook andere basisscholen in de gemeente gebruik maken van de leskist over armoede. ‘In samenwerking met Positive Minds en de bibliotheek zorgen we ervoor dat de leskist voor zowel primair onderwijs als voor middelbaar onderwijs beschikbaar komt, juist omdat we dit zo’n belangrijk onderwerp vinden.’

Bron:

Omroep Venlo

Leskist Tilburg

Op basisschool de Alm in Tilburg is maandag de eerste leskist over armoede overhandigd.

Op basisschool de Alm in Tilburg is maandag de eerste leskist over armoede overhandigd.

Op basisschool de Alm in Tilburg is maandag de eerste leskist over armoede overhandigd. Die kist met boeken en dvd’s moet het thema bespreekbaar maken in groep 7 en 8. In elke Tilburgse klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Wethouder Armoedebestrijding Esmah Lahlah overhandigde de kist en hoopt zo het thema uit de taboesfeer te halen.

De Alm heeft de Brabantse primeur met de leskist. In de romans die in de kist zitten, is armoede het hoofdthema. Door die verhalen in de klas te bespreken wil initiatiefnemer Rochelle Heerema van Postive Minds armoede zelf ook bespreekbaar maken. “Juist met het plezier van het lezen van boeken, gebeurt dat op een laagdrempelige manier.”

Leraren krijgen een kant-en-klaar lespakket aangeleverd hoe ze de boeken en het thema armoede in de klas kunnen bespreken. De leskist wordt uitgeleend via de Bibliotheek Midden-Brabant en is beschikbaar voor elke Tilburgse basisschool.

“Het thema armoede hoort bij het wereldwijs maken van de leerlingen.”

Toen schooldirectrice Karlijn Dankers over de leskist hoorde, wilde ze meteen meedoen. “Ik vind lezen heel belangrijk en dat je daarmee ook zicht krijgt op armoede, is heel waardevol. We proberen onze leerlingen wereldwijs te maken en daar hoort dit thema ook gewoon bij.”

Volgens Dankers kan je armoede een beetje zien als ‘een stille ramp’. “Je ziet en weet als leerkracht dat het er is, maar maak het maar eens bespreekbaar op zo’n manier dat je niemand voor het hoofd stoot. Deze leskist, maakt armoede bespreekbaar.”

“Ik hoop dat we hiermee ook goede ideeën ophalen voor armoedebestrijding.”

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah was ook meteen enthousiast toen ze voor het eerst over de leskist hoorde. “Naast het bespreekbaar maken van armoede, hoop ik ook dat we als gemeente ook goede ideeën ophalen om onze armoedebestrijding te verbeteren.”

Lahlah wil daarom ook na het afronden van het project op basisschool De Alm terugkomen om van groep 7 en 8 te horen wat ze geleerd hebben en hoe de gemeente Tilburg kan helpen. “Want de behoeftes van de kinderen zijn ook belangrijk.”

“Heel bijzonder dat een leerling over zijn gezinssituatie durft te vertellen.”

Als de wethouder de leskist overhandigt doet een leerling spontaan zijn verhaal in de klas over dat zijn familie een moeilijke periode heeft gekend, maar dat het nu beter gaat. “Heel bijzonder dat hij dat durft, maar dat is ook de veiligheid van de klas en goed voorbeeld doet volgen”, zegt Lahlah.

In een ideale wereld zouden kinderen niet met armoede te maken moeten krijgen. De realiteit is anders legt de wethouder uit. “We moeten niet onderschatten hoeveel kinderen mee krijgen van geldzorgen thuis, maar je wilt voorkomen dat ze hun ouders gaan ontlasten en zichzelf beperken.”

“Het is prachtig als er hulp geboden én geaccepteerd wordt.”

Volgens de schooldirectrice van De Alm is de leskist zinvol voor iedere leerling. “Want het goed hebben is niet vanzelfsprekend en je kan iemand ook helpen door hem gewoon bij jou te laten eten of spelen. Als de leskist ervoor zorgt dat er hulp geboden en geaccepteerd wordt, is dat prachtig.”

Wethouder Lahlah hoopt dat kinderen die thuis geldzorgen hebben, ook daar het taboe eraf krijgen omdat het laagdrempelig in de klas wordt besproken. “De verantwoordelijkheid moet niet bij de kinderen komen te liggen, maar ze kunnen thuis wel iets in gang zetten dankzij dit project.”

Link naar artikel Omroep Tilburg

Wethouder Den Haag

Den Haag doorbreekt de cirkel van armoede

De leskist werd door wethouder Arjen Kapteijns (Sociale zaken en Werk) overhandigd aan de docenten van basisschool de Grote Beer. Zij startten als eerste in Den Haag met het project.

Op Basisschool de Grote Beer in Moerwijk kwam vanochtend een kist vol boeken aan, de leskist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’. Deze leskist helpt armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.De leskist werd door wethouder Arjen Kapteijns (Sociale zaken en Werk) overhandigd aan de docenten van basisschool de Grote Beer. Zij startten als eerste in Den Haag met het project.

De leskist leent de bibliotheek op aanvraag uit aan basisscholen en is gevuld met verschillende boeken en opdrachten voor in totaal acht lessen. Het project laat leerlingen ervaren wat het betekent om in armoede te leven. Aan de hand van verschillende jeugdboeken neemt de docent de klas mee langs verschillende vormen van armoede. In het project staat het boek ‘Adres onbekend’ van Susin Nielsen centraal. De leerlingen gaan op onderzoek uit en ze leven zich in, in de personages uit de boeken. Die gaan over kinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. De personages komen door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen te staan. Naast het lezen van boeken en het werken aan opdrachten, brengen de kinderen een bezoek aan de voedselbank, een tweedehandswinkel of een weggeefwinkel..

Ik vind het belangrijk dat we met kinderen het gesprek aangaan over armoede. Kinderen kunnen er niets aan doen dat ze in deze situatie zitten. Thuis of in de klas wordt vaak niet gesproken over armoede. Dat is helemaal niet zo gek, omdat het een ingewikkeld onderwerp is en veel mensen schamen zich als ze weinig te besteden hebben. Met het beschikbaar stellen van de leskist hopen wij de cirkel te doorbreken, zegt wethouder Kapteijns.

 

Haagse Armoederegeling

Er leven in Nederland zo’n 300.000 kinderen in armoede. In Den Haag groeiden in 2020 bijna 20.000 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. Wethouder Kapteijns wil dat kinderen zich niet buitengesloten of zelfs minderwaardig voelen omdat ze minder te besteden hebben.

Zij mogen nooit de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Bijna 1 op de 5 kinderen in Den Haag groeit op in een gezin met een laag inkomen. Geen enkel kind zou zich zorgen moeten maken of er geld is voor eten, kleding of schoolspullen.

 

De gemeente Den Haag heeft een ruimhartig pakket aan armoederegelingen voor kinderen. Samen met de stad laten we kinderen deelnemen aan (sociale) activiteiten en voorkomen we sociale uitsluiting. Zo heeft de Ooievaarspas een speciaal Kinderen Doen Mee programma zodat kinderen met een Ooievaarspas gratis lid kunnen worden bij een sport- en/of cultuurvereniging. Met het Haagse kindpakket zijn verstrekkingen in natura beschikbaar voor kinderen uit minimahuishoudens zodat ze kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven. Voorbeelden zijn de materialen voor sport en cultuur, de schoolspullenpas, de winterkledingspas, squla-thuisabonnement, digitale leermiddelen zoals een laptop en een fiets. Samen met de Stichting Leergeld zorgt de gemeente dat zoveel mogelijk kinderen die dit nodig hebben gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.

Wethouder Marianne Steijn overhandigt Leskist Kansrijk aan bibliotheek

Op woensdag 2 februari ontving de bibliotheek in IJmuiden de Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van Armoede van wethouder Marianne Steijn.

Deze leskist helpt armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.

De leskist leent de bibliotheek op aanvraag uit aan basisscholen en bevat een lesbrief met opdrachten en boeken zoals Adres onbekend van Susin Nielsen. Basisschoolleerlingen leren over armoede, schulden en geldzorgen door hierover met de docent en andere leerlingen te praten. Thuis of in de klas rust op het onderwerp armoede vaak een taboe en wordt er dus weinig of niet over gesproken. Door het bespreekbaar te maken, ontstaat op jonge leeftijd meer begrip voor mensen die in armoede leven.

Wethouder Marianne Steijn: “Ongeveer 1.200 Velsense kinderen groeien op in armoede. Daar hebben zij zelf op die leeftijd geen invloed op. Helaas krijgen deze kinderen wel te maken met de gevolgen van armoede, zoals sociale uitsluiting. Om dit zo veel mogelijk tegen te gaan, krijgen de basisschoolleerlingen via de leskist opdrachten die hen aan het denken zetten. Het inlevingsvermogen van kinderen vergroot hierdoor. Bovendien leren ze dat er altijd kansen zijn om uit moeilijke situaties te komen.”

Gelijke kansen door regelingen
Armoede is in Velsen een belangrijk thema. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen minder kansen op school, omdat ze thuis bijvoorbeeld geen rustige plek hebben om huiswerk te maken. Als gemeente willen we dat ieder kind gelijke kansen heeft. Met diverse regelingen ondersteunt de gemeente Velsen inwoners met weinig geld of schulden zodat deze inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Huiswerkbegeleiding is een van die regelingen die de gemeente gratis aanbiedt aan inwoners die dat voor hun kinderen niet kunnen betalen. Kijk voor meer informatie over de regelingen voor kinderen op velsen.nl/ieder-kind-doet-mee.

 

Foto: Reinder Weidijk

Leskist met kinderboeken voor arm en rijk

Leskist met kinderboeken voor arm en rijk

 

Er is deze week volop aandacht voor lezen. De Nationale Voorleesdagen vinden tot en met 5 februari a.s. plaats, gericht op kinderen tot zes jaar. Maar ook voor oudere kinderen is blijven lezen van belang voor hun ontwikkeling. Om kinderen die opgroeien in armoede meer leeskansen te geven, levert de stichting Positive Minds de leskist: een leendoos met fraaie kinderboeken.

Leskist

In elke klas zitten gemiddeld twee à drie kinderen die het thuis niet breed hebben. Om het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en het lezen te bevorderen, kunnen scholen terecht bij de lokale bibliotheek. Niet alleen om losse boeken te lenen, maar om de zogenoemde leskist van Positive Minds op te halen. Deze kist is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 7 en 8) en in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Een leskist in de klas helpt om het onderwerp armoede over het voetlicht te brengen. Bovendien bevat de leskist naast een dertigtal boeken ook opdrachten en instructies voor de onderwijzer(es). Die kan in acht lessen de boeken bespreken met de leerlingen.

Uit de taboesfeer

Bedenker Rochelle Heerema richtte vier jaar geleden Positive Minds op. Ze wilde iets concreets doen, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant haalt ze met haar initiatief het begrip armoede uit de taboesfeer en tegelijkertijd bevordert ze de ontwikkeling van kinderen door ze te laten lezen. ‘Door de leskist te gebruiken leren leerlingen begrippen kennen als gelijkwaardigheid, gelijke rechten en wat de tegenpolen daarvan zijn; ze gaan meer rekening houden met de ander, komen voor elkaar op en creëren een groter rechtvaardigheidsbesef’, vertelt Heerema. Inmiddels staan zo’n veertig leskisten in het land, verspreid over zeventien steden. Deze worden door de gemeenten ingekocht en via de bibliotheken verspreid naar scholen. Binnenkort komen er leskisten te staan in Tilburg. ‘We willen zoveel mogelijk kinderen bereiken, dus ik roep alle gemeenten op om contact met ons op te nemen’, aldus Heerema.

Meer informatie: The Optimist

Een cadeau vol leesplezier voor het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College

Een cadeau vol leesplezier voor het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College

Komende periode gaan alle 13 brugklassen van het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College werken met de Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede. Als de leerlingen het project hebben gedaan, gaat de leskist weer terug naar de bibliotheek aan de Vliet, zodat deze weer door een andere school kan worden geleend. 

Om de leerlingen en docenten ook na het project de mogelijkheid te bieden om de boeken te lezen en het gesprek over armoede te blijven voeren, heeft Rotary Rijswijk de schoolbibliotheek een set van zeven boeken gedoneerd. Gedurende het project lezen de kinderen (minimaal) een boek en als de boeken in de eigen schoolbibliotheek staan, hebben ze de mogelijkheid om de zes andere titels uit de leskist ook te lezen 

Op de foto v.l.n.r. Luca, Eline Pullen Bibliotheek Aan de Vliet, Dianne Dekker Rijswijks Lyceum en Coby Wijkstra Van Vredenburch College, Ger Bulder namens Rotary Rijswijk en Kajol.

Feestelijke lancering leskist ‘Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede’ in Rijswijk

Feestelijke lancering leskist ‘Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede’ in Rijswijk

Op het Rijswijks lyceum kwam vrijdagochtend een kist vol boeken aan. Niet zomaar een kist, maar de leskist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’. Deze werd door wethouder Larissa Bentvelzen officieel overhandigd aan de docenten. Deze klassen gaan als eerste in Rijswijk starten met het project.

In de leskist zit lesmateriaal en zo’n dertig boeken over het onderwerp armoede. Het doel van het project is om armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te naken bij kinderen. Larissa Bentvelzen las uit een van de boeken voor en ging daarna in gesprek met de kinderen.

Armoede bespreekbaar maken
Wethouder Bentvelzen is blij met het initiatief: “Armoede is een complex vraagstuk en heeft vaak vele oorzaken. Het beïnvloedt helaas de ontwikkeling van kinderen omdat ze thuis bijvoorbeeld geen rustige plek hebben om huiswerk te maken. Voor leerkrachten is het belangrijk om hier bewust van te zijn. Boeken en verhalen helpen om over armoede te praten. En door erover te praten wordt het onderwerp uit de taboesfeer gehaald en ontstaat al op jonge leeftijd meer begrip voor mensen en kinderen die in armoede leven”, aldus Bentvelzen.

Positive Minds
In elke klas in Nederland zitten gemiddeld twee à drie kinderen die in armoede opgroeien. Stichting Positive Minds vindt het belangrijk om het ‘lastige’ onderwerp armoede op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken, en ontwikkelde de leskist. Initiatiefnemer Rochelle Heerema: “Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede. Wel kunnen zij alle hulp goed gebruiken!” De leskist is speciaal ontwikkeld voor kinderen voor de middelbare scholen. Een leskist in de klas helpt om het onderwerp armoede voor het voetlicht te brengen. Heerema: “Stap met de kinderen in de mooie verhalen en laat ze worden wie ze willen zijn.”

Inleven in de personages
De leskist is gevuld met verschillende boeken en opdrachten voor in totaal acht lessen. Elke leerling kan in de kist iets van haar of zijn gading vinden. Het project laat leerlingen ervaren wat het betekent om arm te zijn. De leerlingen gaan op onderzoek uit en ze leven zich in, in de personages uit de boeken. Die gaan over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. De personages komen door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen te staan. Het project draagt bij aan nieuwe kennis, empathie en ook aan leesvaardigheid, door betekenisvol lezen. Zo komen drie verschillende leergebieden samen: burgerschap, mens & maatschappij, leesmotivatie & literaire competentie.

Wethouder Johanna Besteman vult aan: ‘“De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is van grote invloed op hun
verdere leven. Goed meekomen in het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen ook mee kunnen doen in de samenleving. Je kunt het lezen van boeken wat dat betreft wel van levensbelang noemen. Want middels boeken lezen ontwikkelen leerlingen aan de hand van verhalen ook veel over zichzelf en stimuleert het om met elkaar over allerlei onderwerpen te praten. Zo ook over het onderwerp armoede dat niet zo maar een thema is wat actief wordt besproken. Daarom vind ik het erg goed dat leerlingen aan de hand van de leskist leren om gevoelige onderwerpen uit de
taboesfeer te halen. Zodoende ontstaat er naast kennis ook meer begrip en respect voor elkaar”.

Gratis voor scholen
Aan de hand van verschillende jeugdboeken neemt de docent de klas mee langs verschillende vormen van armoede. In het project staat het boek Adres onbekend van Susin Nielsen centraal. Naast het lezen van boeken en het werken aan opdrachten, gaan kinderen een bezoek brengen aan de voedselbank, een tweedehandswinkel of een weggeefwinkel.

Dankzij de inzet en kennis van de bibliotheek aan de Vliet en de financiële bijdragen van de gemeente Rijswijk, de Rotary club Rijswijk, Fonds1818 en de Diaconie van de Protestante gemeente Rijswijk, heeft stichting Positive Minds de mogelijkheid gekregen om dit project te starten op de middelbare scholen in Rijswijk. Ook voor de basisscholen is een leskist beschikbaar die gratis kan worden geleend bij de bibliotheek aan de Vliet.

Op de achtergrond v.l.n.r.  Eline Pullen Bibliotheek Aan de Vliet, initiatiefnemer Rochelle Heerema, Dominique Rosdorff teamleider onderbouw HAVO/VWO Rijswijks Lyceum en  Ger Bulder namens Rotary Rijswijk.

Stem op Stichting Positive Minds – Actie Warm Hart

Wil ij ook op ons stemmen: Stichting Positive Minds - Actie Warm Hart

Met de actie Warm Hart van KRO-NCRV maken goede doelen en initiatieven kans op een financiële ondersteuning van €10.000, €5.000 of €2.500. Stichting Positive Minds is één van de deelnemers die kans maakt op een donatie. Het aantal stemmen bepaalt welke initiatieven een donatie krijgen.

Ons doel is dat de Leskist Kansrijk – “Doorbreek de cirkel van armoede” in elke bibliotheek in Nederland beschikbaar komt. Een leskist is letterlijk gevuld met lesmateriaal en boeken over het onderwerp armoede. Scholen kunnen de leskist lenen om in de klas het onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. De stichting vindt dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen, zonder belemmerd te worden door financiële problemen. Door het onderwerp armoede op jonge leeftijd bespreekbaar te maken, wordt bijgedragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede. Wel kunnen zij alle hulp goed gebruiken! 

Jouw stem kan ons helpen om ons doel te bereiken:

Stemmen is gratis en kan tot en met 18 november 17.00 uur via:

Ik stem op “Positive minds”  

De Warm Hart Actie wordt jaarlijks door de KRO-NCRV georganiseerd omdat zij het belangrijk vindt een duurzame samenleving door te kunnen geven aan volgende generaties. Dat doen ze door in gesprek te gaan met elkaar en deze waardevolle verhalen te delen.