Rabobank Clubsupport

Cheque Rabobank Clubsupport voor stichting ‘Positive Minds’

Rabobank Clubsupport Campagne

Ter afsluiting van de Rabobank Clubsupport campagne mocht Patricia van Someren namens de Rabobank  onlangs nog een cheque uitreiken aan stichting ‘Positive Minds’. Zij hebben als doel om het onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken met kinderen. Hierdoor ontstaat op jonge leeftijd beter begrip voor mensen en kinderen die het niet breed hebben.

Daarvoor hebben zij de Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede ontwikkeld. “In deze kist voor groep 7 en 8 en de brugklas zit materiaal voor 8 lessen. Er zit een diversiteit aan boeken en opdrachten in. Dankzij de ervaring en het samen delen, maken leerlingen zich het onderwerp meer eigen dan via een klassikale les over armoede. Dit project is gestart in Rijswijk maar inmiddels uitgerold naar 20 andere steden! Een prestatie om trots op te zijn. De cheque komt dan ook goed van pas om het initiatief in nog meer steden beschikbaar te stellen”, aldus Patricia van Someren.

Leskist 

De leskist is in 2019 tot stand gekomen op initiatief van een aantal leden van de ledenraad Rabobank regio Den Haag en is verder ontwikkeld door stichting Positive Minds.

Wethouder Van Ginkel brengt armoede voor kids onder aandacht

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

Weet je dat in elke klas gemiddeld twee tot drie kinderen in armoede opgroeien? Om het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke manier in de klas bespreekbaar te maken, kun je bij de Bibliotheek gratis de leskist Kansrijk, doorbreek de cirkel van armoede lenen. Dit is een kist met boeken en lesopdrachten over het thema armoede.

“Hopelijk lukt dat met de Leskist Kansrijk ‘Doorbreek de cirkel van Armoede’”, zegt de gemeente. Deze kist is er voor alle groepen 7 en 8 en is aan te vragen bij de Bibliotheek aan Zet. Wethouder Mieke van Ginkel overhandigde de leskist maandag 21 november aan de leerkracht van groep 8 van De Overkant. Van Ginkel:”We hopen dat er meer aandacht komt voor armoede door er samen over te praten”.

De leskist bevat populaire leesboeken over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en die door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen komen te staan. Aan de hand van lesopdrachten gaan leerlingen op onderzoek uit over het onderwerp ‘armoede’.


Omarmeprijs 2022

We zijn genomineerd voor de Omarmprijs 2022

We zijn genomineerd voor de Omarmprijs 2022Het PACT voor Amsterdam is het platform tegen de armoede en het bestrijden hiervan. Door samenwerking met verschillende partijen en kennis te delen worden concrete stappen met elkaar gezet. Zo wordt het taboe rondom armoede weggehaald, nu en voor de volgende generaties.  
Voor meer informatie,  https://lnkd.in/dSPnVscz

Wil je contact?

App of bel   06-44 175 993 of verstuur een bericht:

Adres

Stichting Positive Minds
Siem Leenestraat 8
2552 CH Den Haag

ANBI

Stichting Positive Minds is geregisseerd als ANBI (Niet Beogende Instelling) Kvk nummer: 80065953
RSIN 861544559

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede 

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

In de gemeente Sittard-Geleen groeien gemiddeld twee tot drie kinderen per klas op in armoede. Om op school te bespreken wat het betekent om arm te zijn, heeft Bibliotheek De Domijnen een nieuwe leskist toegevoegd aan haar aanbod voor scholen. Op woensdag 7 september overhandigde wethouder Judith Bühler (middelen, participatie en bestaanszekerheid) de eerste leskist aan de leerkrachten van Kindercentrum Sittard. Dankzij Bibliotheek De Domijnen en de gemeente kunnen scholen in Sittard-Geleen aan de slag met de lessenreeks.

Gelijke kansen voor kinderen in Sittard-Geleen
Armoede is ook in Sittard-Geleen een belangrijk thema. Wethouder Judith Bühler:
“Armoede kan ons allemaal overkomen. De stijgende prijzen van de boodschappen en de bijna onbetaalbare energierekening maken dat het voor ons allemaal een uitdaging kan worden om rond te komen. Lokaal kunnen we alleen resultaten boeken door het bespreekbaar te maken. Dan volgen stappen en hulp. Bewustwording daarover is ontzettend belangrijk; ook bij onze jongste kinderen!”

Deze leskist en lessenreeks kan daar volgens Bühler een mooie bijdrage leveren: “In de lesbrief vinden leerkrachten een sociale kaart, een overzicht van alle hulp die in Sittard-Geleen wordt aangeboden aan gezinnen die leven in armoede. Zo kunnen leerkrachten niet alleen helpen armoede bespreekbaar te maken, maar kinderen en ouders ook verwijzen naar de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn”.

Leskist in de klas
Het initiatief voor dit onderwijsproject komt van Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke manier bespreekbaar wil maken. De leskist is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. En bestaat uit een lesbrief, klassikale opdrachten en dertig populaire jeugdboeken. Elke leerling krijgt een eigen boek.  Klassikaal wordt het boek ‘Adres onbekend’ gelezen, over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder in een kampeerbusje woont en dakloos is.

Aan de hand van aansprekende verhalen ervaren leerlingen wat het betekent om arm te zijn. “Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen,” vertelt Hanneke Ickenroth, programmaleider leesbevordering bij Bibliotheek De Domijnen. “Via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En je werkt tegelijkertijd aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken”, aldus Hanneke.

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!


Eén keer per jaar is er de actie Rabo ClubSupport. Hierbij investeert de Rabobank Regio Den Haag in lokale stichtingen, clubs en verenigingen. Door online te stemmen bepalen jij als lid van de Rabobank e.o. de hoogte van het bedrag dat elk van de deelnemende stichtingen krijgt. Stem dus op ons! De stemperiode loopt vanaf 5 t/m 27 september 2022.

Wat gaan we doen?

Stichting Positive Minds wil de communicatie over de leskist gericht op scholen professionaliseren. Dit willen we doen met een filmpje waarin de werkwijze van het project Leskist Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede aan de leerkrachten wordt uitgelegd. Ook het belang van de rol van leerkrachten (signaalfunctie) krijgt een plek. De film zal worden geplaatst op de site van www.positive-minds.nl.

Hoe kan je stemmen?

Stemmen doen je via de app of in je online bankomgeving. Je kan alleen op ons stemmen als je lid bent van de Rabobank regio Den Haag e.o.

Ieder lid kiest drie clubs. Eén weet je dus al 😉 Roep daarom alle familie, vrienden en kennissen op (met een rabo-account) en vraag ze of zij op onze stichting willen stemmen!

Meer weten? https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Ben je nog geen lid van de bank?

Klanten kunnen eenvoudig en gratis lid worden van de bank, zodat ze hun stem uit mogen brengen. In de Rabo App kan je zien of je al lid bent. Nog geen lid? In de App kan je heel gemakkelijk het lidmaatschap aanvragen (Zelf regelen, Profiel, Contactgegevens wijzigen).

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Doet u mee om samen met ons het verschil te maken.

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en /of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Dit komt neer op bijna 12% van de beroepsbevolking.

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan rekenen en computervaardigheden). Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau VMBO of niveau mbo-2/3 (niveau 2F binnen de Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie). Ze hebben bijvoorbeeld problemen met:

 •  Formulieren invullen voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting
 •  Straatnaamborden lezen
 •  Voorlezen aan (klein)kinderen
 •  Een (verjaardags)kaart schrijven
 •  Geld opnemen bij een pinautomaat
 •  Vertrektijden van de trein opzoeken
 •  Ondertitels lezen
 •  Recepten uit een kookboek lezen
 •  Lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders en bijsluiters van medicijnen

Laaggeletterdheid is géén analfabetisme. Het verschil tussen een analfabeet en een laaggeletterde is dat een laaggeletterde wel kan lezen en schrijven, maar dit niet goed genoeg kan om volwaardig te functioneren in de samenleving. Een analfabeet kan helemaal niet lezen en schrijven.

Laaggeletterdheid herkennen

Er is een aantal signalen waaraan je kan zien dat iemand mogelijk moeite heeft met taal. Bijvoorbeeld als iemand:

 • Moeite heeft met het formuleren van vragen, het duiden van klachten en het stellen van prioriteiten;
 • Vragen heeft over informatie die al eerder is uitgereikt;
 • Een uitgereikte folder niet bekijkt en zijn ogen niet over de tekst beweegt;
 • Afspraken niet noteert;
 • Regelmatig te laat komt of niet komt opdagen voor een afspraak.

Doorbreek het taboe rondom armoede

Leerlingen van CBS De Klimop namen vorige week donderdag de leskist Kansrijk in gebruik. De verhalen hieruit leren hen armoede bespreekbaar te maken. De leerlingen kregen de kist van Rochelle Heerema van stichting Positive Minds. Zij ontwikkelde het concept.

Wethouder Laurens Franzen (Werk en inkomen) en Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van Bibliotheek Aanzet, waren bij de overhandiging aanwezig. Er zijn in Ridderkerk twee van deze leskisten. De gemeente heeft ze aangeschaft. De kisten worden via de bibliotheek aan de scholen uitgeleend.

De verhalen helpen kinderen uit de groepen 7 en 8 en brugklasleerlingen om armoede bespreekbaar te maken. In elke klas zitten twee á drie kinderen die in armoede opgroeien. Wethouder Franzen: “We vinden het belangrijk dit ‘lastige’ onderwerp op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen bij het opgroeien.”

Boeken en opdrachten

Een leskist in de klas helpt dus om armoede te bespreken. Hij is gevuld met verschillende boeken en opdrachten voor acht lessen. Het project voor de brugklas laat leerlingen ervaren wat het betekent om arm te zijn, bijvoorbeeld door op onderzoek uit te gaan. Door verschillende opdrachten en door hierover te presenteren aan andere leerlingen, krijgen kinderen meer begrip voor armoede. 

Zo halen kinderen met elkaar dit belangrijke thema uit de taboesfeer. En zorgen ze er samen voor dat kinderen die hiermee te maken hebben zich gehoord en begrepen worden.

https://www.ridderkerk.nl/doorbreek-het-taboe-rondom-armoede

 

Leeskist gaat mee naar bs De Klimop – Ridderkerk

Leskist Kansrijk-Doorbreek de cirkel van armoede

Donderdagmorgen 7 april 2022 vond in de Bibliotheek van Ridderkerk, de lancering van de eerste leskist Armoede plaats. Hierbij waren aanwezig wethouder Laurens Franzen, directeur/bestuurder van de bibliotheek Ankie Kesseler, projectmanager en oprichtster van de Stichting Positive Minds Rochelle Heerema en de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Klimop Centrum.

De leskist is gevuld met boeken, die uit een verhaal gedeelte en een gedeelte met opdrachten bestaan. Na het lezen van het verhaal worden de opdrachten in de klas met de leraar besproken. De verhalen gaan over kinderen, die in moeilijke omstandigheden opgroeien en door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen komen te staan. Door de opdrachten te maken, krijgen leerlingen meer begrip voor het onderwerp armoede.

Leerlingen in ’t Ven krijgen les over armoede

Groep 7 van basisschool Sterrenpad in 't Ven beschikt vanaf vandaag over een speciale leskist over armoede. De kist is onderdeel van een landelijk project om armoede onder kinderen beter bespreekbaar te maken.

In de leskist zitten zo’n dertig boeken die allemaal draaien om armoede en ook zijn er verschillende opdrachten om het onderwerp op een laagdrempelige manier aan de leerlingen te presenteren. Wethouder sociale zaken Alexander Vervoort had vanochtend de eer om de leskist te overhandigen aan de klas. ‘Dat was heel erg leuk, vooral door het enthousiasme van de leerlingen. Armoede is een moeilijk onderwerp om over te praten. Met dit project is dat veel makkelijker en kunnen stappen gemaakt worden om het onderwerp uit de taboesfeer te halen.’

Initiatiefneemster

Rochelle Heerema van Stichting Positive Minds is de initiatiefneemster van de leskist, een idee dat door eigen ervaringen is ontstaan. ‘Ik heb twee zoons die naar school gaan, waardoor ik in ging zien dat niet al hun klasgenootjes dezelfde mogelijkheden hebben. Na een gesprek met de docent kwam ik tot de conclusie dat ik daar wat voor moest betekenen.’ Heerema is blij dat de Venlose bibliotheek meedoet aan het initiatief. ‘Maar daar moet het niet bij blijven. Het is mijn doel om elke bibliotheek in Nederland te voorzien van de leskist, zodat zoveel mogelijk kinderen het gesprek aangaan over armoede.’

Andere scholen

Via de bieb gaat de kist naar de scholen. Als het aan wethouder Vervoort ligt, gaan ook andere basisscholen in de gemeente gebruik maken van de leskist over armoede. ‘In samenwerking met Positive Minds en de bibliotheek zorgen we ervoor dat de leskist voor zowel primair onderwijs als voor middelbaar onderwijs beschikbaar komt, juist omdat we dit zo’n belangrijk onderwerp vinden.’

Bron:

Omroep Venlo

Leskist Tilburg

Op basisschool de Alm in Tilburg is maandag de eerste leskist over armoede overhandigd.

Op basisschool de Alm in Tilburg is maandag de eerste leskist over armoede overhandigd.

Op basisschool de Alm in Tilburg is maandag de eerste leskist over armoede overhandigd. Die kist met boeken en dvd’s moet het thema bespreekbaar maken in groep 7 en 8. In elke Tilburgse klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Wethouder Armoedebestrijding Esmah Lahlah overhandigde de kist en hoopt zo het thema uit de taboesfeer te halen.

De Alm heeft de Brabantse primeur met de leskist. In de romans die in de kist zitten, is armoede het hoofdthema. Door die verhalen in de klas te bespreken wil initiatiefnemer Rochelle Heerema van Postive Minds armoede zelf ook bespreekbaar maken. “Juist met het plezier van het lezen van boeken, gebeurt dat op een laagdrempelige manier.”

Leraren krijgen een kant-en-klaar lespakket aangeleverd hoe ze de boeken en het thema armoede in de klas kunnen bespreken. De leskist wordt uitgeleend via de Bibliotheek Midden-Brabant en is beschikbaar voor elke Tilburgse basisschool.

“Het thema armoede hoort bij het wereldwijs maken van de leerlingen.”

Toen schooldirectrice Karlijn Dankers over de leskist hoorde, wilde ze meteen meedoen. “Ik vind lezen heel belangrijk en dat je daarmee ook zicht krijgt op armoede, is heel waardevol. We proberen onze leerlingen wereldwijs te maken en daar hoort dit thema ook gewoon bij.”

Volgens Dankers kan je armoede een beetje zien als ‘een stille ramp’. “Je ziet en weet als leerkracht dat het er is, maar maak het maar eens bespreekbaar op zo’n manier dat je niemand voor het hoofd stoot. Deze leskist, maakt armoede bespreekbaar.”

“Ik hoop dat we hiermee ook goede ideeën ophalen voor armoedebestrijding.”

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah was ook meteen enthousiast toen ze voor het eerst over de leskist hoorde. “Naast het bespreekbaar maken van armoede, hoop ik ook dat we als gemeente ook goede ideeën ophalen om onze armoedebestrijding te verbeteren.”

Lahlah wil daarom ook na het afronden van het project op basisschool De Alm terugkomen om van groep 7 en 8 te horen wat ze geleerd hebben en hoe de gemeente Tilburg kan helpen. “Want de behoeftes van de kinderen zijn ook belangrijk.”

“Heel bijzonder dat een leerling over zijn gezinssituatie durft te vertellen.”

Als de wethouder de leskist overhandigt doet een leerling spontaan zijn verhaal in de klas over dat zijn familie een moeilijke periode heeft gekend, maar dat het nu beter gaat. “Heel bijzonder dat hij dat durft, maar dat is ook de veiligheid van de klas en goed voorbeeld doet volgen”, zegt Lahlah.

In een ideale wereld zouden kinderen niet met armoede te maken moeten krijgen. De realiteit is anders legt de wethouder uit. “We moeten niet onderschatten hoeveel kinderen mee krijgen van geldzorgen thuis, maar je wilt voorkomen dat ze hun ouders gaan ontlasten en zichzelf beperken.”

“Het is prachtig als er hulp geboden én geaccepteerd wordt.”

Volgens de schooldirectrice van De Alm is de leskist zinvol voor iedere leerling. “Want het goed hebben is niet vanzelfsprekend en je kan iemand ook helpen door hem gewoon bij jou te laten eten of spelen. Als de leskist ervoor zorgt dat er hulp geboden en geaccepteerd wordt, is dat prachtig.”

Wethouder Lahlah hoopt dat kinderen die thuis geldzorgen hebben, ook daar het taboe eraf krijgen omdat het laagdrempelig in de klas wordt besproken. “De verantwoordelijkheid moet niet bij de kinderen komen te liggen, maar ze kunnen thuis wel iets in gang zetten dankzij dit project.”

Link naar artikel Omroep Tilburg