Wij zoeken jou! Kom onze missie versterken! 

Ben jij gepassioneerd door het creëren van impact en wil je een verschil maken in het leven van jongeren? Dan willen we jou graag ontmoeten!

Stichting Positive Minds is op zoek naar een enthousiaste Stage Social Media Content Creator om onze leskit “Kansrijk: Doorbreek de Cirkel van Armoede” onder de aandacht te brengen. Als onderdeel van ons team krijg je de kans om waardevolle ervaring op te doen in contentcreatie en sociale mediamanagement, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan het doorbreken van de armoedecirkel onder jongeren.

Wat houdt de rol in? 

Je zult verantwoordelijk zijn voor het bedenken en maken van boeiende content voor onze sociale mediaplatforms. Met jouw creativiteit en vaardigheden help je onze boodschap te verspreiden en jongeren te inspireren om hun potentieel te bereiken.

Wie zoeken we?

  • Ben je enthousiast en gemotiveerd om positieve verandering te stimuleren?
  • Heb je een passie voor sociale media en creatieve content?
  • Wil je leren en groeien in een ondersteunende omgeving?
  • Is het doorbreken van de cirkel van armoede een doel waar je je mee verbonden voelt?

Dan ben jij degene die we zoeken! Sluit je aan bij ons team en help mee om jongeren een kansrijke toekomst te bieden.

Hoe solliciteren? 

Stuur je CV en een korte motivatie naar Leskist@positive-minds.nl. Laat ons weten waarom jij de perfecte kandidaat bent om onze sociale media content te versterken. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Samen kunnen we een positieve impact maken en de cirkel van armoede doorbreken. 

#KansrijkLeskit #PositiveMinds #MaakEenVerschil

Esmah Lahlah

Ambassadeur Esmah Lahlah

Als ambassadeur van Positive Minds is mijn voornaamste missie om het gesprek over armoede in de klas aan te moedigen en het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Het is van cruciaal belang om openlijk te praten over armoede, zodat we bewustwording kunnen creëren, begrip kunnen vergroten en effectieve stappen kunnen zetten richting verandering.

Het gesprek aangaan over armoede is geen eenvoudige taak, maar het is wel een noodzakelijke. In veel gevallen is armoede nog steeds omgeven door stigma’s en vooroordelen, wat leidt tot onwetendheid en gebrek aan empathie. Door het taboe te doorbreken en armoede bespreekbaar te maken in de klas, kunnen we een omgeving creëren waarin leerlingen kunnen leren over de realiteit van anderen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommigen geconfronteerd worden.

Als ambassadeur wil ik graag een brug vormen tussen ervaringen en begrip. Mijn eigen achtergrond stelt me in staat om met empathie en authenticiteit te spreken over armoede. Door mijn verhaal te delen, wil ik laten zien dat armoede geen bepalende factor hoeft te zijn in iemands leven. Ik wil het belang benadrukken van veerkracht, doorzettingsvermogen en de rol van ondersteuning van anderen.

Ik wil leerlingen aanmoedigen om vragen te stellen, nieuwsgierigheid te tonen en de complexiteit van armoede te begrijpen. Het doel is niet alleen bewustwording, maar ook het inspireren van jonge geesten om na te denken over manieren waarop zij een positieve impact kunnen hebben en bijdragen aan het verminderen van armoede en de daarmee samenhangende problemen.

Door samen te werken met Positive Minds en als ambassadeur een stem te geven aan dit belangrijke onderwerp, hoop ik een beweging te creëren waarin armoede niet langer in de schaduw blijft, maar in het volle licht van begrip en verandering wordt geplaatst. Samen kunnen we een betere toekomst creëren, waarin armoede wordt aangepakt met compassie, kennis en gezamenlijke inspanningen.

Fortgensschool maakt armoede bespreekbaar

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

IArmoede bespreekbaar maken. Daarvoor ontwikkelde stichting Positive Minds een leskist vol boeken en materialen. Leerlingen van de Fortgensschool vertelden vandaag aan wethouder Hans van der Elst wat ze ervan opstaken. De gemeente Voorschoten en Rotary Club Voorschoten-Leidschendam financierden de leskist.

Onlangs is de Fortgensschool gestart met het geven van lessen over armoede. Daarvoor gebruiken de leerkrachten de leskist ‘Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede’. Deze leskist is ontwikkeld door de stichting Positive Minds. De Fortgensschool is de eerste basisschool in Voorschoten die armoede op zo’n laagdrempelige manier in de klas bespreekbaar maakt.

Gezinnen steunen

Wethouder Hans van der Elst ontmoette vandaag de leerlingen van groep 7 van de Fortgensschool, samen met initiatiefnemer Rochelle Heerema. “De aanpak van armoede onder kinderen staat hoog op de agenda”, zegt de wethouder. “Met diverse regelingen proberen we gezinnen te steunen. Daarnaast is het belangrijk om het gesprek aan te gaan.”

Juist bij dat gesprek komt de leskist met een lesbrief, klassikale opdrachten en dertig populaire jeugdboeken goed van pas. De wethouder is trots op de bijzondere kist: “Met aansprekende verhalen voelen leerlingen wat het betekent om arm te zijn. Zo ontstaan empathie, begrip en respect. Bovendien kunnen we met elkaar beter handelen als het onderwerp bespreekbaar is.”

Gesprek op gang brengen

Ook Hans Rasch van Rotary is onder de indruk van de leskist. “Onze leden steken graag de handen uit de mouwen”, legt hij uit. “De ene keer organiseren we een inzameling voor de voedselbank, de andere keer planten we tulpenbollen voor de wereldwijde actie End Polio Now. Fantastisch dat wij er ditmaal aan mogen bijdragen om het gesprek over armoede op gang te brengen.”

Na gebruik door de Fortgensschool komt de leskist weer in de bibliotheek te staan, zodat ook de andere scholen in Voorschoten hem kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat naast het onderwerp armoede ook het omgaan met geld structureel een plek krijgt in het onderwijs aan groep 7 en 8 in Voorschoten. Zo werken de scholen ook preventief aan armoedebestrijding.

Basisscholen uit gemeente Raalte leren over ‘cirkel van armoede’ door nieuwe leskist

Basisscholen uit gemeente Raalte leren over ‘cirkel van armoede’ door nieuwe leskist

In bijna elke klas zitten kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen. Om in de klas bespreekbaar te maken wat het betekent om arm te zijn, heeft Bibliotheek Salland een nieuwe leskist. Groep 8 van Brede School Kwintijn werkte afgelopen weken aan deze nieuwe leskist. Aan de hand van aansprekende verhalen, ervaren de leerlingen wat het betekent om arm te zijn.

Wethouder Gerria Toeter: “Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen, via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En je werkt tegelijkertijd aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken.”

Armoede

De leskist bevat een brief, klassikale opdrachten en dertig populaire jeugdboeken. Elke leerling krijgt een eigen boek en klassikaal wordt het boek ‘Adres onbekend’ gelezen. De leskist is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het initiatief voor dit onderwijsproject is van stichting Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke manier bespreekbaar maakt.

Gelijke kansen voor kinderen in Raalte

Armoede is ook in gemeente Raalte een belangrijk thema. Om het doorgeven van armoede van generatie op generatie te doorbreken, is het belangrijk dat kinderen en hun ouders zoveel mogelijk ontwikkelkansen krijgen. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Voor de leerkrachten is aan de leskist een overzicht toegevoegd van alle hulp die in de gemeente wordt aangeboden. Zo kunnen leerkrachten niet alleen het onderwerp armoede beter bespreekbaar maken, maar ook kinderen en ouders verwijzen naar de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn.

 

Basisscholen uit gemeente Raalte leren over ‘cirkel van armoede’ door nieuwe leskist

Wethouder Van Ginkel brengt armoede voor kids onder aandacht

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

Basisscholen in de gemeente Albrandswaard helpen ‘cirkel van armoede’ doorbreken 

In elke klas groeien gemiddeld twee tot drie kinderen op in armoede. Om in klassen bespreekbaar te maken wat het betekent om arm te zijn, heeft de Bibliotheek AanZet een nieuwe leskist toegevoegd aan haar aanbod voor scholen. De eerste leskist overhandigde wethouder Mieke van Ginkel op maandag 20 november aan de leerkracht van groep 8, Evelien van der Wel, van OBS De Overkant in Rhoon.

Leskist over armoede
De leskist is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Deze bevat een lesbrief, klassikale opdrachten en dertig populaire jeugdboeken. Elke leerling krijgt een eigen boek en er wordt klassikaal het boek ‘Adres onbekend’ gelezen, over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder in een kampeerbusje woont en eigenlijk dakloos is.

Aan de hand van aansprekende verhalen ervaren leerlingen wat het betekent om arm te zijn. Mandy Kreeuseler, leesconsulente bij de Bibliotheek AanZet, zegt: “Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen. Via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En je werkt tegelijkertijd aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken.”

Samenwerking in het onderwijs
Het initiatief voor dit onderwijsproject komt van stichting Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’ onderwerp armoede op een toegankelijke manier bespreekbaar maakt.

De leskist blijft maximaal acht weken in de klas en gaat dan weer naar het educatief magazijn van de Bibliotheek Aanzet. Ook andere basisscholen in Albrandswaard kunnen zich aanmelden voor de leskist. Bij interesse kan er een mail worden gestuurd naar leesconsulente Mandy Kreeuseler van de Bibliotheek Aanzet: mkreeuseler@debibliotheekaanzet.nl.

Gelijke kansen voor kinderen in Albrandswaard
Armoede is ook in Albrandswaard een belangrijk thema. Wethouder Mieke van Ginkel vertelt: “Onze belangrijkste missie als gemeente is om te doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. We willen dat kinderen en hun ouders zo veel mogelijk ontwikkelkansen krijgen, waarbij onderwijs een belangrijke rol speelt. In de lesbrief van de leskist vinden leerkrachten een sociale kaart, een overzicht van alle hulp die in Albrandswaard worden aangeboden aan gezinnen die leven in armoede. Zo kunnen leerkrachten niet alleen helpen armoede bespreekbaar te maken, maar kinderen en ouders ook verwijzen naar de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn.”

Feestelijke lancering leskist ‘Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede’ in Rijswijk

Feestelijke lancering leskist ‘Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede’ in Rijswijk

Op het Rijswijks lyceum kwam vrijdagochtend een kist vol boeken aan. Niet zomaar een kist, maar de leskist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’. Deze werd door wethouder Larissa Bentvelzen officieel overhandigd aan de docenten. Deze klassen gaan als eerste in Rijswijk starten met het project.

In de leskist zit lesmateriaal en zo’n dertig boeken over het onderwerp armoede. Het doel van het project is om armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te naken bij kinderen. Larissa Bentvelzen las uit een van de boeken voor en ging daarna in gesprek met de kinderen.

Armoede bespreekbaar maken
Wethouder Bentvelzen is blij met het initiatief: “Armoede is een complex vraagstuk en heeft vaak vele oorzaken. Het beïnvloedt helaas de ontwikkeling van kinderen omdat ze thuis bijvoorbeeld geen rustige plek hebben om huiswerk te maken. Voor leerkrachten is het belangrijk om hier bewust van te zijn. Boeken en verhalen helpen om over armoede te praten. En door erover te praten wordt het onderwerp uit de taboesfeer gehaald en ontstaat al op jonge leeftijd meer begrip voor mensen en kinderen die in armoede leven”, aldus Bentvelzen.

Positive Minds
In elke klas in Nederland zitten gemiddeld twee à drie kinderen die in armoede opgroeien. Stichting Positive Minds vindt het belangrijk om het ‘lastige’ onderwerp armoede op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken, en ontwikkelde de leskist. Initiatiefnemer Rochelle Heerema: “Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede. Wel kunnen zij alle hulp goed gebruiken!” De leskist is speciaal ontwikkeld voor kinderen voor de middelbare scholen. Een leskist in de klas helpt om het onderwerp armoede voor het voetlicht te brengen. Heerema: “Stap met de kinderen in de mooie verhalen en laat ze worden wie ze willen zijn.”

Inleven in de personages
De leskist is gevuld met verschillende boeken en opdrachten voor in totaal acht lessen. Elke leerling kan in de kist iets van haar of zijn gading vinden. Het project laat leerlingen ervaren wat het betekent om arm te zijn. De leerlingen gaan op onderzoek uit en ze leven zich in, in de personages uit de boeken. Die gaan over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. De personages komen door geldgebrek al vroeg in hun leven voor uitdagingen te staan. Het project draagt bij aan nieuwe kennis, empathie en ook aan leesvaardigheid, door betekenisvol lezen. Zo komen drie verschillende leergebieden samen: burgerschap, mens & maatschappij, leesmotivatie & literaire competentie.

Wethouder Johanna Besteman vult aan: ‘“De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is van grote invloed op hun
verdere leven. Goed meekomen in het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen ook mee kunnen doen in de samenleving. Je kunt het lezen van boeken wat dat betreft wel van levensbelang noemen. Want middels boeken lezen ontwikkelen leerlingen aan de hand van verhalen ook veel over zichzelf en stimuleert het om met elkaar over allerlei onderwerpen te praten. Zo ook over het onderwerp armoede dat niet zo maar een thema is wat actief wordt besproken. Daarom vind ik het erg goed dat leerlingen aan de hand van de leskist leren om gevoelige onderwerpen uit de
taboesfeer te halen. Zodoende ontstaat er naast kennis ook meer begrip en respect voor elkaar”.

Gratis voor scholen
Aan de hand van verschillende jeugdboeken neemt de docent de klas mee langs verschillende vormen van armoede. In het project staat het boek Adres onbekend van Susin Nielsen centraal. Naast het lezen van boeken en het werken aan opdrachten, gaan kinderen een bezoek brengen aan de voedselbank, een tweedehandswinkel of een weggeefwinkel.

Dankzij de inzet en kennis van de bibliotheek aan de Vliet en de financiële bijdragen van de gemeente Rijswijk, de Rotary club Rijswijk, Fonds1818 en de Diaconie van de Protestante gemeente Rijswijk, heeft stichting Positive Minds de mogelijkheid gekregen om dit project te starten op de middelbare scholen in Rijswijk. Ook voor de basisscholen is een leskist beschikbaar die gratis kan worden geleend bij de bibliotheek aan de Vliet.

Op de achtergrond v.l.n.r.  Eline Pullen Bibliotheek Aan de Vliet, initiatiefnemer Rochelle Heerema, Dominique Rosdorff teamleider onderbouw HAVO/VWO Rijswijks Lyceum en  Ger Bulder namens Rotary Rijswijk.

Stem op Stichting Positive Minds – Actie Warm Hart

Wil ij ook op ons stemmen: Stichting Positive Minds - Actie Warm Hart

Met de actie Warm Hart van KRO-NCRV maken goede doelen en initiatieven kans op een financiële ondersteuning van €10.000, €5.000 of €2.500. Stichting Positive Minds is één van de deelnemers die kans maakt op een donatie. Het aantal stemmen bepaalt welke initiatieven een donatie krijgen.

Ons doel is dat de Leskist Kansrijk – “Doorbreek de cirkel van armoede” in elke bibliotheek in Nederland beschikbaar komt. Een leskist is letterlijk gevuld met lesmateriaal en boeken over het onderwerp armoede. Scholen kunnen de leskist lenen om in de klas het onderwerp armoede op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. De stichting vindt dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen, zonder belemmerd te worden door financiële problemen. Door het onderwerp armoede op jonge leeftijd bespreekbaar te maken, wordt bijgedragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede. Wel kunnen zij alle hulp goed gebruiken! 

Jouw stem kan ons helpen om ons doel te bereiken:

Stemmen is gratis en kan tot en met 18 november 17.00 uur via:

Ik stem op “Positive minds”  

De Warm Hart Actie wordt jaarlijks door de KRO-NCRV georganiseerd omdat zij het belangrijk vindt een duurzame samenleving door te kunnen geven aan volgende generaties. Dat doen ze door in gesprek te gaan met elkaar en deze waardevolle verhalen te delen.