Hoe Ledenraadsleden van de Rabobank mooie initiatieven mogelijk maken

Als stichting zijn we dankbaar voor de betrokkenheid

Stichting Positive Minds en haar Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede heeft vanaf haar ontstaan de aandacht en ondersteuning gekregen van Richard van der Geest van Van der Geest Verhuizing en Barbara Kok van Burn Out Poli. Beiden zijn ledenraadsleden van Rabobank Den Haag die samen met nog drie andere leden hun door de Rabobank beschikbaar gestelde maatschappelijke bijdrage aan het initiatief van de Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede in 2019 hebben gedoneerd.

Leskist Kansrijk is een programma dat het onderwerp armoede op een laagdrempelige manier bespreekbaar maakt op scholen om zo het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. De Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede is inmiddels in maar liefst 40 bibliotheken in gemeenten in heel Nederland beschikbaar voor scholen.

Richard van der Geest is een bekend gezicht in de Haagse zakelijke wereld en tevens mede-eigenaar van Van der Geest Verhuizing. Hij is vanaf het allereerste begin nauw betrokken geweest bij de Leskist Kansrijk. Niet alleen heeft hij, vanuit zijn rol als ledenraadslid, het initiatief, maar het bedrijf Van der Geest heeft ook opslagruimte beschikbaar gesteld waar alle leskisten en het lesmateriaal van stichting Positive Minds wordt bewaard. Ook verzorgt zijn bedrijf tegen een maatschappelijk tarief de transporten van de leskisten naar de bibliotheken. Toen we aan Richard vroegen waarom hij dit mogelijk maakt, was zijn antwoord snel en duidelijk: “Onderwijs is de sleutel tot een succesvolle toekomst voor onze kinderen, en het is onze plicht ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt”. “Ik ben er trots op dat ik een rol kan spelen bij Leskist Kansrijk en kan bijdragen aan het stimuleren van gesprekken in de klas over dit belangrijke onderwerp.”

Barbara Kok, medeoprichter van Bur Out Poli en lid van de ledenraad van Rabobank Haaglanden deelt dezelfde visie. “De Rabobank heeft zich altijd ingezet voor de ondersteuning van lokale initiatieven die onze regio versterken,” geeft ze aan.

Burn Out Poli, mijn eigen bedrijf, heeft als missie om mensen te helpen hun volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, en dat sluit perfect aan bij het doel van Leskist Kansrijk. De Leskist Kansrijk is een prachtig voorbeeld van hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het verbeteren van het leven van degenen die dit het meest nodig hebben.”

Als stichting zijn we dankbaar voor de betrokkenheid van zowel Richard van der Geest als Barbara Kok bij de Leskist Kansrijk. Hierdoor is in 2019 het initiatief van de grond gekomen en is in de afgelopen jaren gegroeid tot een volwaardige stichting die leskisten maakt voor het basisonderwijs (groep 7&8), de brugklas van de middelbare school (ook Engelstalig) en het MBO-onderwijs.

Het succes van Leskist Kansrijk dient als een mooi voorbeeld van hoe individuen en bedrijven zich kunnen inzetten voor een rechtvaardiger samenleving, waarin alle kinderen de kans krijgen om te leren en te groeien, ongeacht hun achtergrond. Richard van der Geest en Barbara Kok blijven geloven in dit initiatief en blijven ook in de toekomst betrokken bij de stichting, waarmee ze bijdragen aan het doorbreken van het taboe rond armoede.

Haarlemmermeer: 150 kinderen aan de slag met de Leskist Kansrijk

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

Op Wereld Armoededag (17 oktober) staan we samen stil bij het feit dat niemand aan de zijlijn mag blijven staan. Eén dag voor Wereld Armoededag gingen we met de leerlingen van het Hoofdvaart College, KSH en het Haarlemmer Lyceum in gesprek over armoede. Zo’n 150 leerlingen gaan de komende tijd aan de slag met de Leskist Kansrijk – Doorbreek de Cirkel van Armoede.

Caroline van Alphen, bestuurslid van Positieve Minds, leidde een inspirerend gesprek met wethouder Charif el Idrissi en Carin Nordberg, manager educatie van bibliotheek C. We bespraken o.a. de gemeentelijke regelingen die kansen bieden aan kinderen die in armoede opgroeien en de rol van de C bij het aanpakken van maatschappelijke thema’s in de gemeente Haarlemmermeer.

Voor de leerlingen was het programma niet alleen inspirerend, maar ook interactief. We hadden het genoegen om niet één, maar twee getalenteerde schrijfsters in de zaal te hebben. Annemarie Jongbloed, auteur van “De Meestervervalser,” en Marieke Ariens van “Jubeldag,” lazen fragmenten uit hun boek voor. Vervolgens gingen ze in gesprek met de leerlingen over dilemma’s en situaties die voor hen heel herkenbaar waren. Dat leverde mooie en verassende reacties. Beide boeken, “De Meestervervalser” en “Jubeldag,” zijn opgenomen in onze leskist.

Het doel van Positive Minds is om uiteindelijk de cirkel van armoede te doorbreken. Een eerste stap hierbij is het bespreekbaar maken dit maatschappelijke thema met jongeren. Aan het enthousiasme van de leerlingen in Haarlemmermeer te zien hebben we er alle vertrouwen in dat het een leuk en succesvol project gaat worden.

Open dialogen tijdens de lancering van de Leskist “Kansrijk” op de Leonardo School in Harderwijk

Empathie en bewustwording: Dialoog over Kansen en Armoede

Wat een inspirerende dag was het vandaag bij de Leonardo School in Harderwijk (Stadsweiden) tijdens de lancering van de Leskist Kansrijk. De timing kon niet beter zijn, want het is ook de Week van de Kinderboekenweek met als thema “Bij mij thuis”! We hebben met de kinderen gesproken over kansen en de realiteit van armoede.

In de nieuwe leskisten leggen we sterk de nadruk op dialoog en discussie aan de hand van dilemma’s. Wethouder Marcel Companjen introduceerde een uitdagend dilemma waarover we uitgebreid hebben gesproken:

Stel, je hebt slechts 20 euro per week te besteden, maar je moet ook de volgende kosten maken om de week door te komen:

 • Eten: €10
 • Elektriciteit: €5
 • Cadeautje voor je vriendje: €5
 • Boek voor school: €10
 • Benzine: €5
 • Nieuwe schoenen: €15

Welke keuzes zou jij maken? Dit dilemma heeft geleid tot boeiende gesprekken en heeft de kinderen doen nadenken over de moeilijke beslissingen die sommige mensen dagelijks moeten nemen. We hebben ook gesproken over onderwerpen zoals de voedselbank, mensen die werk hebben maar toch niet kunnen rondkomen, stichting leergeld en bijzondere bijstand. Maar ook hoe ziet iemand eruit die in armoede leeft. Armoede is niet altijd zichtbaar, je kunt niet aan iemands kleding zien dat hij/zij in armoede leeft. Er komt vaak schaamte bij kijken.

De tijd vloog voorbij en er waren nog veel vragen die we niet konden beantwoorden, maar gelukkig zal de docent de komende weken doorgaan met het lezen van boeken en het uitvoeren van opdrachten om dit belangrijke gesprek in de klas voort te zetten.

We wensen hen veel succes!

Aanwezig waren Wethouder Marcel Companjen (Gemeente Harderwijk), Elvin Willemsen (directeur van de Leonardo School), Tineke van de Vissen (Hortus Hardewijk), Nely Klarenbeek (ledenraad van Rabobank) en Rochelle Heerema (Stichting Positive Minds). Samen maken we het onderwerp armoede bespreekbaar en dragen we bij aan bewustwording en begrip.

 

In gesprek met groep 8 van de Maranathaschool Nijkerk

Maranathaschool Nijkerk omarmt 'Kansrijk' Leskist voor Inclusief Onderwijs

Wat een prachtig moment om in gesprek te zijn met de klas die bezig was met ons project. De klas is afgelopen week gestart met het programma uit onze ‘Kansrijk’ leskist – “Doorbreek de cirkel van armoede.” Het gesprek in de klas was inspirerend, en een opmerking van een van de leerlingen raakte ons diep: “Ik wist niet dat armoede ook in Nederland voorkwam. Ik dacht dat het alleen in andere landen was.” Deze opmerking illustreert het belang van het bespreken van dit onderwerp op jonge leeftijd.

Niet alleen was de leskist van harte welkom, maar ook hebben organisaties in Nijkerk hun relaties versterkt rondom de kinderen. Samen hebben ze een nieuwe, inzichtelijke sociale kaart gemaakt die aan de lesbrief is toegevoegd, om de leerkracht, ouders en kinderen te helpen begrijpen wat er geboden wordt vanuit de gemeente voor mensen met een minimum inkomen.

De reacties van de kinderen op de geselecteerde boeken in de leskist waren zeer positief, en ze zijn vastbesloten om de rest van de boeken te lezen. Dit toont aan hoe krachtig educatieve hulpmiddelen kunnen zijn om begrip te vergroten en de horizon van onze jonge geesten te verbreden.

Belangrijk om te vermelden is dat de leskist ‘Kansrijk’ beschikbaar zal zijn voor alle scholen in de gemeente Nijkerk via de Bibliotheek. Dit betekent dat de impact van dit waardevolle educatieve initiatief nog verder wordt vergroot, en dat is een grote stap in de richting van een meer inclusieve samenleving.

Dit lesmateriaal is een cruciale stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, waarin kinderen de kans krijgen om armoede te begrijpen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommige van hun leeftijdsgenoten te maken hebben. Het stelt hen in staat empathie te ontwikkelen, oplossingen te bedenken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Onze waardering gaat uit naar onze samenwerkende partners: de gemeente Nijkerk, de bibliotheek, Sigma, de ledenraad van de Rabobank Randmeren en Stichting Positive Minds. Zonder jullie toewijding en steun zou dit initiatief niet mogelijk zijn geweest.

#Onderwijs #Inclusie #KansrijkLeskist #Samenwerking #Maranathaschool #GemeenteNijkerk #Rabobank #StichtingPositiveMinds #SocialeInclusie

Wat een prachtig moment om in gesprek te zijn met de klas die bezig was met ons project. De klas is afgelopen week gestart met het programma uit onze ‘Kansrijk’ leskist – “Doorbreek de cirkel van armoede.” Het gesprek in de klas was inspirerend, en een opmerking van een van de leerlingen raakte ons diep: “Ik wist niet dat armoede ook in Nederland voorkwam. Ik dacht dat het alleen in andere landen was.” Deze opmerking illustreert het belang van het bespreken van dit onderwerp op jonge leeftijd.

Niet alleen was de leskist van harte welkom, maar ook hebben organisaties in Nijkerk hun relaties versterkt rondom de kinderen. Samen hebben ze een nieuwe, inzichtelijke sociale kaart gemaakt die aan de lesbrief is toegevoegd, om de leerkracht, ouders en kinderen te helpen begrijpen wat er geboden wordt vanuit de gemeente voor mensen met een minimum inkomen.

De reacties van de kinderen op de geselecteerde boeken in de leskist waren zeer positief, en ze zijn vastbesloten om de rest van de boeken te lezen. Dit toont aan hoe krachtig educatieve hulpmiddelen kunnen zijn om begrip te vergroten en de horizon van onze jonge geesten te verbreden.

Belangrijk om te vermelden is dat de leskist ‘Kansrijk’ beschikbaar zal zijn voor alle scholen in de gemeente Nijkerk via de Bibliotheek. Dit betekent dat de impact van dit waardevolle educatieve initiatief nog verder wordt vergroot, en dat is een grote stap in de richting van een meer inclusieve samenleving.

Dit lesmateriaal is een cruciale stap in de richting van een meer inclusieve samenleving, waarin kinderen de kans krijgen om armoede te begrijpen en zich bewust worden van de uitdagingen waarmee sommige van hun leeftijdsgenoten te maken hebben. Het stelt hen in staat empathie te ontwikkelen, oplossingen te bedenken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Onze waardering gaat uit naar onze samenwerkende partners: de gemeente Nijkerk, de bibliotheek, Sigma, de ledenraad van de Rabobank Randmeren en Stichting Positive Minds. Zonder jullie toewijding en steun zou dit initiatief niet mogelijk zijn geweest.

#Onderwijs #Inclusie #KansrijkLeskist #Samenwerking #Maranathaschool #GemeenteNijkerk #Rabobank #StichtingPositiveMinds #SocialeInclusie

GeldLab en Positive Minds slaan de handen ineen

Voor financiële educatie en het bespreekbaar maken van armoede in het klaslokaal

Het interactieve GeldLab, gevestigd binnen het Belasting & Douane Museum, en stichting Positive Minds hebben de krachten gebundeld om een cruciale stap te zetten in de bevordering van financiële educatie en het doorbreken van taboes rondom geldzaken en armoede. Met een gezamenlijke visie en vastberadenheid om jongeren te ondersteunen bij het begrijpen en beheren van geld, werken beide organisaties nauw samen.

Het GeldLab, gehuisvest in het Belasting & Douane Museum, biedt jongeren een interactieve omgeving waarin ze op speelse wijze leren omgaan met geld. Het motto “hoe jonger geleerd, hoe beter met geld omgegaan kan worden” benadrukt het belang van vroegtijdige financiële bewustwording. Deze benadering sluit naadloos aan bij de visie van stichting Positive Minds.

Stichting Positive Minds heeft een reeks leskisten ontwikkeld, waardoor scholen op een laagdrempelige en toegankelijke manier het gesprek kunnen aangaan over armoede in het klaslokaal. Met zorgvuldig geselecteerde leesboeken en bijbehorende opdrachten stimuleert de leskist open dialogen over ervaringen met geld. De leskist is beschikbaar via de bibliotheek in Rotterdam en de omringende regio. Zo hebben scholen en leerkrachten eenvoudig toegang tot het educatieve materiaal, dat naadloos in hun lesprogramma’s geïntegreerd kan worden.

De samenwerking tussen Positive Minds en GeldLab creëert een waardevolle kans voor scholen om te profiteren van zowel de uitgebreide lesmaterialen in de leskist als een inspirerend bezoek aan GeldLab. Deze gezamenlijke inspanning richt zich specifiek op jongeren, met een focus op leerlingen in de laatste jaren van het basisonderwijs en de beginjaren van het voortgezet onderwijs.

Samen tegen Moeilijk Lezen en Schrijven

Het Glazen Radiohuis in de Dorpsstraat

Samen tegen Moeilijk Lezen en Schrijven

Deze week is er iets bijzonders te vinden in de Dorpsstraat in Zoetermeer: het Glazen Radiohuis. Dit initiatief is tot stand gekomen door samenwerking tussen stichting Lezen en Schrijven en verschillende maatschappelijke organisaties en staat volledig in het teken van het aanpakken van laaggeletterdheid. Rochelle Heerema, de initiatiefneemster van onze stichting, was vandaag te gast bij het Glazen RadioHuis.

Laaggeletterdheid is een uitdaging waar veel mensen dagelijks mee te maken hebben. Het beïnvloedt niet alleen hun dagelijks leven, maar ook hun kansen op persoonlijke groei en deelname aan de maatschappij. In het Glazen Radiohuis worden organisaties die zich inzetten voor taal geïnterviewd, en zij delen hun ervaringen en inzichten.

Rochelle heeft verteld over hoe stichting Positive Minds door middel van een leskist vol boeken het leesplezier van kinderen wil stimuleren en ook het gesprek met hen wil aangaan over armoede. “Met onze stichting streven we ernaar leesplezier te bevorderen en het taboe over armoede te doorbreken. We geloven namelijk dat lezen niet alleen leuk kan zijn, maar ook een essentiële vaardigheid is om actief deel te nemen aan onze maatschappij. Lezen vergroot niet alleen kennis, maar ook zelfvertrouwen en kansen van kinderen.”

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

We hebben jouw steun nodig tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Stem op Positive-Minds en help ons een verschil te maken in de gemeenschap.

Stem op Positive-Minds tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!

Eén keer per jaar is er de actie Rabo ClubSupport. Hierbij investeert de Rabobank Regio Den Haag in lokale stichtingen, clubs en verenigingen. Door online te stemmen bepalen jij als lid van de Rabobank e.o. de hoogte van het bedrag dat elk van de deelnemende stichtingen krijgt. Stem dus op ons! De stemperiode loopt vanaf 4 t/m 26 september 2023.

Sluit je aan bij Positive Minds en help ons impact te maken op lange termijn. Samen kunnen we het gesprek over armoede starten en een betere toekomst creëren voor alle kinderen, ongeacht hun financiële achtergrond.

Onze stichting:

Impact op lange termijn: Start het gesprek over armoede met onze leskist

Bij Positive Minds streven we naar impact op lange termijn. We geloven dat verandering begint met bewustwording en begrip. Daarom hebben we onze leskist ontwikkeld om het gesprek over armoede op gang te brengen.

Wat gaan we doen?

Stichting Positive Minds wil de communicatie over de leskist gericht op scholen professionaliseren. Dit willen we doen met een filmpje waarin de werkwijze van het project Leskist Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede aan de leerkrachten wordt uitgelegd. Ook het belang van de rol van leerkrachten (signaalfunctie) krijgt een plek. De film zal worden geplaatst op de site van www.positive-minds.nl.

Hoe kan je stemmen?

Stemmen doen je via de app of in je online bankomgeving. Je kan alleen op ons stemmen als je klant (lid) bent van de Rabobank regio Den Haag e.o.

Ieder lid kiest drie clubs. Eén weet je dus al 😉 Roep daarom alle familie, vrienden en kennissen op (met een rabo-account) en vraag ze of zij op onze stichting willen stemmen!

Meer weten? https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Ben je nog geen lid van de bank?

Klanten kunnen eenvoudig en gratis lid worden van de bank, zodat ze hun stem uit mogen brengen. In de Rabo App kan je zien of je al lid bent. Nog geen lid? In de App kan je heel gemakkelijk het lidmaatschap aanvragen (Zelf regelen, Profiel, Contactgegevens wijzigen).

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

 

Kunnen wij op jouw stem rekenen?

 

We willen u alvast bedanken voor u steun en betrokkenheid bij Stichting Positive Minds.

 

Wij zoeken jou! Kom onze missie versterken! 

Ben jij gepassioneerd door het creëren van impact en wil je een verschil maken in het leven van jongeren? Dan willen we jou graag ontmoeten!

Stichting Positive Minds is op zoek naar een enthousiaste Stage Social Media Content Creator om onze leskit “Kansrijk: Doorbreek de Cirkel van Armoede” onder de aandacht te brengen. Als onderdeel van ons team krijg je de kans om waardevolle ervaring op te doen in contentcreatie en sociale mediamanagement, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan het doorbreken van de armoedecirkel onder jongeren.

Wat houdt de rol in? 

Je zult verantwoordelijk zijn voor het bedenken en maken van boeiende content voor onze sociale mediaplatforms. Met jouw creativiteit en vaardigheden help je onze boodschap te verspreiden en jongeren te inspireren om hun potentieel te bereiken.

Wie zoeken we?

 • Ben je enthousiast en gemotiveerd om positieve verandering te stimuleren?
 • Heb je een passie voor sociale media en creatieve content?
 • Wil je leren en groeien in een ondersteunende omgeving?
 • Is het doorbreken van de cirkel van armoede een doel waar je je mee verbonden voelt?

Dan ben jij degene die we zoeken! Sluit je aan bij ons team en help mee om jongeren een kansrijke toekomst te bieden.

Hoe solliciteren? 

Stuur je CV en een korte motivatie naar Leskist@positive-minds.nl. Laat ons weten waarom jij de perfecte kandidaat bent om onze sociale media content te versterken. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Samen kunnen we een positieve impact maken en de cirkel van armoede doorbreken. 

#KansrijkLeskit #PositiveMinds #MaakEenVerschil

Leesplezier Terugbrengen: Een Gids voor docenten

De zomervakantie loopt ten einde en brengt met zich mee een nieuwe uitdaging voor ouders en docenten: het herstel van leesgewoonten bij kinderen die gedurende de vakantie weinig of niets hebben gelezen. Lezen, de hoeksteen van educatie, kan soms moeilijk zijn voor kinderen, maar het is van onschatbare waarde voor hun intellectuele groei en persoonlijke ontwikkeling. In dit blogartikel gaan we dieper in op manieren om lezen weer leuk te maken, succesvolle benaderingen in andere landen, en hoe docenten en ouders hierin een cruciale rol kunnen spelen.

De Betekenis van Lezen: Meer dan Woorden op een Pagina

Lezen gaat verder dan alleen het ontcijferen van woorden op een pagina. Het bevordert taalontwikkeling, vergroot woordenschat, verbetert concentratie en verbeeldingskracht, en draagt bij aan kritisch denken en analytische vaardigheden. Studies tonen aan dat kinderen die regelmatig lezen, betere academische prestaties behalen en een breder begrip van de wereld ontwikkelen.

Inspiratie uit het Buitenland

In veel landen hebben ze innovatieve manieren gevonden om lezen aantrekkelijker te maken. In Finland bijvoorbeeld, staat leesplezier centraal en krijgen kinderen regelmatig tijd om zelf te lezen tijdens schooluren. In de Verenigde Staten worden ‘leesfeesten’ georganiseerd om leesplezier te vieren en te bevorderen.

Inspiratie Uit Nederland:

 • Leesambassadeurs en Bekende Gasten: Sommige scholen en bibliotheken nodigen lokale bekendheden, auteurs of rolmodellen uit om met kinderen over boeken te praten. Dit kan kinderen inspireren en laten zien dat lezen iets is wat mensen van alle achtergronden waarderen.
 • Digitale Leesplatforms: In het digitale tijdperk hebben veel landen toegang tot online platforms en apps die het lezen interactiever maken. Deze platforms kunnen quizzen, games en beloningen bevatten om kinderen gemotiveerd te houden.
 • Stripboeken en Grafische Romans: Het integreren van stripboeken en grafische romans in het curriculum kan kinderen aantrekken die visueel georiënteerd zijn en kan de perceptie van lezen als leuk en boeiend veranderen.
 • Lezen met Therapiedieren: Sommige scholen brengen therapiedieren zoals honden naar de klas om kinderen aan te moedigen voor te lezen. De aanwezigheid van een vriendelijk dier kan de angst om fouten te maken verminderen en lezen plezieriger maken.
 • Lezen in de Natuur: Het combineren van buitenactiviteiten met lezen, zoals picknicken in het park terwijl je een boek leest, kan kinderen helpen de verbinding tussen lezen en plezier te leggen.

Deze innovatieve benaderingen illustreren dat lezen op verschillende manieren kan worden geïntegreerd in het dagelijks leven van kinderen, waardoor het niet alleen educatief, maar ook plezierig wordt. Het is belangrijk om open te staan voor nieuwe ideeën en benaderingen om leesplezier te bevorderen en kinderen te helpen een levenslange liefde voor lezen te ontwikkelen.

Lezen is onmiskenbaar het fundament van educatie. Het vergroot niet alleen kennis, maar opent ook de deur naar een wereld van verbeelding en inzicht. Als ouders en docenten slaan we de brug tussen kinderen en deze waardevolle ervaring. Door lezen weer leuk te maken, leggen we de basis voor levenslange liefde voor leren en ontdekking.

De Rol van Docenten en Ouders

 • Docenten en ouders spelen een sleutelrol bij het herstel van leesinteresse bij kinderen:
 • Voorbeeld geven: Laat zien dat lezen leuk is door zelf te lezen en erover te praten.
 • Aanmoedigen: Moedig kinderen aan om te lezen, zonder druk. Laat hen zien dat lezen geen verplichting is, maar een genot.
 • Geduld: Begrijp dat leesvaardigheid zich op verschillende snelheden ontwikkelt. Wees geduldig en ondersteunend.

Laten we samen de uitdaging aangaan om lezen weer tot leven te brengen in de harten van onze kinderen.

Waalwijk Leskist Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede

Leskist helpt scholen bij bespreken armoede

Het is belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de invloed van armoede op de ontwikkelkansen, het welbevinden en leren van leerlingen. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen vaak minder kansen op school, omdat ze thuis bijvoorbeeld geen rustige plek hebben om huiswerk te maken of niet gemotiveerd worden door ouders. Ouders met geldproblemen hebben vaak te maken met diverse problemen. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak van invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Door deel te nemen aan het project ‘Leskist Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’ kan het gesprek over armoede in de klas op gang worden gebracht.

Boeken en opdrachten

Het project stelt leskisten over armoede beschikbaar aan leerkrachten van groepen 7 en 8 en aan docenten/mentoren van de brugklassen voortgezet onderwijs. De leskisten bevatten materiaal voor acht lessen, met diverse leesboeken, een luisterboek en opdrachten. Waaronder een actieve opdracht: bezoek de voedselbank of een tweedehandswinkel.

Leesbegrip

De acht lessen kunnen naar behoefte uitgebreid worden met lessen leesbegrip. De leskist sluit dan ook goed aan bij Waalwijk Taalrijk. Armoede en een gebrek aan taalontwikkeling (laaggeletterdheid) hebben namelijk met elkaar te maken. Laaggeletterden hebben een grotere kans om arm te zijn en armen hebben een grotere kans om laaggeletterd te zijn.