Tineke Serlie

Ambassadeur Tineke Serlie

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik partner bij The Executive Network (TEN). Als practice lead voor de Zorg & Publieke sector draag ik met veel plezier bij om goede bestuurders en toezichthouders bij organisaties in de zorg en in het bredere publieke domein te plaatsen die met impact het verschil maken.

Waarom ben je ambassadeur geworden van Positive Minds?

Positive Minds is een prachtig initiatief om concreet iets te doen aan armoede als maatschappelijke uitdaging. Een uitdaging die niet alleen nu maar helaas ook in de toekomst steeds meer aandacht zal vragen. Rochelle, de initiatiefnemer van Positive Minds, speelt hierbij een bezielende en inspirerende rol waar ik graag een bijdrage aan lever.

Wat houdt het ambassadeurschap voor jou in?

Bewustzijn rond armoede verhogen en het meer bespreekbaar maken, zijn de start om oorzaken te begrijpen en oplossingen te bedenken. Juist met en voor kinderen. De leskist, die voor alle scholen in Nederland beschikbaar is, is daar een concreet voorbeeld van. Daarnaast kan ik mijn netwerk inzetten om andere initiatieven voor Positive Minds te bedenken en te helpen uitvoeren.

Wat is de belangrijkste les die je in je leven geleerd hebt die je door zou willen geven aan kinderen die opgroeien in armoede?

Probeer hulp te vragen als je je verdrietig voelt als gevolg van omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Geloof in je zelf en maak keuzes voor je eigen toekomst. Dat hangt niet af van wat je hebt of bezit maar van wie je bent en wat je kan.

Bert Roona

Ambassadeur Bert Roona

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk bij LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Limburg. Daar help ik buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Limburg. 

Waarom ben je ambassadeur geworden van Positive Minds?

Ik ken Rochelle vanuit mijn tijd bij de gemeente Maastricht. In die periode ben ik met haar naar Nicaragua geweest en was onder de indruk van haar bevlogenheid. Fijn op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het bespreekbaar maken van het onderwerp armoede waar niet makkelijk over gesproken wordt. 

Wat houdt voor jou het ambassadeurschap in?

Als ambassadeur ben ik een promotor van de activiteiten van de stichting Positive Minds en mag ik gevraagd en ongevraagd mijn ervaring en kennis delen. 

Wat is een belangrijke les die je in je leven geleerd hebt en die door zou willen geven aan kinderen die oproeien in armoede? 

Je hebt niet overal invloed op maar je hebt een keuze hoe je er mee omgaat. Door positief in het leven te staan en een opleiding af te maken ontstaan er mogelijkheden! 

Ruud van den Tillaar

Ambassadeurs Ruud van den Tillaar

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik Algemeen Directeur van de Kredietbank Limburg. Dat is een organisatie waar 6 gemeenten de eigenaar van zijn en de inwoners van deze gemeenten helpen wij om financieel (zelf)redzaam te worden en te blijven. Dat doen we onder andere met preventieactiviteiten, het regelen en oplossen van schulden, budgetcoaching, bewindvoering en sociale kredietverstrekking. De Kredietbank Limburg werkt daarnaast voor meerdere gemeenten die dienstverlening afnemen.

Daarnaast ben ik bestuurlijk actief bij de NVVK (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening), SAM (beroepsvereniging voor uitvoerders sociaal domein), NVSI (Nederlandse vereniging voor sociale innovatie), Volwassenfonds Sport en Cultuur Limburg en lid van de Raad van Toezicht van de KRSD (Kwaliteitsregister Sociaal Domein). Kortom een bezige bij die graag het verschil maakt voor mensen die het minder hebben getroffen in een complexe samenleving.

 

Waarom ben je ambassadeur geworden van Positive Minds?

Het enthousiasme van de initiatiefneemster Rochelle werkt heel aanstekelijk en ik vind het persoonlijk heel mooi hoe zij probeert via het onderwijs kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan over een ingewikkeld onderwerp dat armoede heet.

 

Wat houdt voor jou het ambassadeurschap in?

Het meedenken bij ideeën, het ontsluiten van mijn netwerk om zo op meerdere plaatsen in Nederland de leskist beschikbaar te krijgen op scholen zodat daar het goede gesprek over armoede en schaarste opgestart kan worden.

 

Wat is een belangrijke les die je in je leven geleerd hebt en die door zou willen geven aan kinderen die oproeien in armoede?

Durf vooral om hulp te vragen. Wat we nu vaak zien is dat mensen vanwege schaamte veel te laat aan de bel trekken. De problemen zijn dan vaak al groot net als de stress die dat met zich meebrengt. Deze stress slaat ook over op de kinderen en heeft effect op hun ontwikkeling. Als kinderen het gesprek aandurven te gaan, is dat wellicht een hele mooie opening om mensen eerder en sneller te helpen en te behoeden voor verdere problemen en stress. Als dat lukt zullen de kinderen zich beter ontwikkelen en opgroeien.

Mooi als ik daar een bijdrage aan kan leveren!