Diderik Koolman

Maak kennis met onze Ambassadeur: Diderik Koolman

Als overtuigd ambassadeur van Positive Minds wil ik samen met deze mooie organisatie en haar partners bijdragen aan het verbeteren van de kansen van kinderen die in armoede opgroeien. De aanpak van de stichting helpt bij het beter te leren zien en te benutten van ieders kwaliteiten, en bij het onderkennen en bespreekbaar maken van belemmeringen daarvoor.

In mijn werk als econoom en leidinggevende hebben vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling altijd centraal gestaan. Beide zijn cruciaal bij het streven naar een goede toekomst voor iedere mens. Ik geloof zeer in het onderkennen, ontwikkelen en benutten van persoonlijke kwaliteiten. Mijn inzet is gericht op het creëren van mogelijkheden en het doorbreken van barrières die mensen belemmeren om hun volledige potentieel te benutten. Daarom is het onderkennen van armoede en het bespreken van de gevolgen ervan van groot belang.

Waarom Positive Minds?

Ik voel me sterk verbonden met de visie van Positive Minds en haar geloof in het doorbreken van de cirkel van armoede door educatie. De organisatie herkent het potentieel van kennis en zet zich in om deze kracht te gebruiken voor positieve verandering. Het is voor mij de perfecte plek om mijn overtuiging in concrete daden om te zetten. Samen kunnen we een onderscheidende invloed hebben op het leven van velen.

 Ambassadeurschap:

Als ambassadeur van Positive Minds wil ik de aanpak van deze stichting op meerdere plekken verspreiden, en doel en nut ervan onder de aandacht brengen. Mijn rol is vooral gericht op het vergroten van bewustzijn en het bevorderen van educatie. Samen met de organisatie, de collega-ambassadeurs en alle partners wil ik bijdragen aan een blijvende doorbreking van de vicieuze cirkel van armoede.

Belangrijkste levensles:

Ervaringen en herinneringen uit de jonge levensjaren blijven van invloed in latere levensfasen. Onderwijs speelt in die periode een grote rol. Met de juiste kennis en hulpmiddelen kunnen we al vroeg leren elkaar te bevragen, persoonlijke situaties te delen en beperkingen te bespreken. Dat draagt bij aan het geloof in jezelf en aan het zien van ieders kwaliteiten, door moeilijke omstandigheden als armoede heen. En daarmee aan zelfredzaamheid en het doorbreken van de cyclus van armoede. Elkaar zo benaderen vanuit gedeelde kennis en inzichten helpt bij een betere toekomst voor iedereen.

 

Tineke Serlie

Ambassadeur Tineke Serlie

Maak kennis met onze Ambassadeur: Tineke Serlie

In mijn dagelijks leven ben ik partner bij The Executive Network (TEN), gespecialiseerd in de Zorg & Publieke sector. Hier draag ik met enthousiasme bij aan het plaatsen van impactvolle bestuurders en toezichthouders binnen zorgorganisaties en het bredere publieke domein.

Waarom Positive Minds? Ik ben een trotse ambassadeur van Positive Minds vanwege het prachtige initiatief om concreet iets te doen aan de maatschappelijke uitdaging van armoede. Deze kwestie verdient niet alleen nu, maar ook in de toekomst steeds meer aandacht.

Ambassadeurschap: Voor mij draait ambassadeurschap om het vergroten van bewustzijn over armoede en het normaliseren van gesprekken hierover. Dit vormt de basis om oorzaken te doorgronden en oplossingen te vinden, vooral voor kinderen. Een tastbaar voorbeeld hiervan is de beschikbare leskist voor alle scholen in Nederland. Bovendien wil ik mijn netwerk inzetten om nieuwe initiatieven voor Positive Minds te bedenken en te ondersteunen.

Belangrijkste levensles: Aan kinderen die in armoede opgroeien, wil ik graag deze waardevolle les doorgeven: durf hulp te vragen als verdriet ontstaat door omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Geloof in jezelf en maak keuzes die jouw toekomst bepalen. Die keuzes hangen niet af van bezittingen, maar van wie je bent en wat je kunt bereiken

Lousewies van der Laan

Ambassadeur Lousewies van der Laan

De Stichting Positive Minds is innovatief bezig met het bespreekbaar maken van armoede op scholen. Kinderen leren dan niet alleen hoe ze over dit lastige onderwerp kunnen praten, maar komen vaak ook met creatieve oplossingen.

Waarom heb ik ervoor gekozen om ambassadeur te worden? Mijn beslissing is voornamelijk ingegeven door mijn wens om een bijdrage te leveren aan het creëren van bewustwording over armoede en gerelateerde kwesties. Als voormalig politicus heb ik ervaren hoe krachtig het spreken over kwetsbare onderwerpen kan zijn bij het vormgeven van beleid en het mobiliseren van de samenleving. Door mijn netwerk te gebruiken als ambassadeur van Positive Minds, hoop ik het bewustzijn te vergroten en mensen te inspireren om zich in te zetten voor positieve verandering.

In het dagelijks leven ben ik directeur van Transparency International Nederland, een anti-corruptie NGO, en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond. Daarnaast zit ik in de Raad van Toezicht van Stichting AINed en ben ik ambassadeur voor de Trombosestichting.

Voor mij draait het ambassadeurschap niet alleen om het vergroten van bewustzijn, maar ook om het initiëren van concrete acties. Door het gesprek over armoede op scholen te bevorderen, willen we jonge generaties bewust maken van de realiteit van armoede en hen aanmoedigen om empathie te ontwikkelen en betrokken te raken bij inspanningen om het probleem aan te pakken. Geen enkel mens zou in armoede mogen opgroeien, maar de schaamte eromheen maakt het oplossen nog ingewikkelder.

Het belang van het voeren van een gesprek over armoede op scholen is duidelijk. Ik geloof dat onderwijs niet alleen moet draaien om het overbrengen van kennis, maar ook om het cultiveren van sociale verantwoordelijkheid en begrip voor de wereld om ons heen. Door openhartige gesprekken kunnen jongeren leren over de oorzaken en gevolgen van armoede, en mogelijke oplossingen. Dit legt een basis voor een meer empathische en oplossingsgerichte samenleving in de toekomst.

Een belangrijke levensles die ik met me meedraag, is dat verandering begint bij bewustwording en educatie. Ik geloof in de kracht van individuen en gemeenschappen om impact te maken, en dat begint met het bespreekbaar maken van onderwerpen die er echt toe doen. De Stichting Positive Minds kan iedere steun goed gebruiken, dus ik hoop dat velen dit mooie initiatief zullen steunen.

Bert Roona

Ambassadeur Bert Roona


In mijn dagelijks leven ben ik actief bij LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Limburg. Mijn werk draait om het ondersteunen van buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Limburg. Ik zet mijn expertise in om deze bedrijven te begeleiden bij hun vestigingsplannen, zodat ze met succes kunnen groeien binnen onze regio.

Waarom heb ik ervoor gekozen om ambassadeur te worden van Positive Minds? Mijn diepe overtuiging is dat het essentieel is om armoede bespreekbaar te maken, vooral onder kinderen. Hoewel armoede een moeilijk onderwerp kan zijn om te bespreken, ben ik er stellig van overtuigd dat we juist die gesprekken moeten voeren. Door openlijk te praten over armoede, kunnen we begrip en empathie bevorderen, vooroordelen verminderen en degenen die hulp nodig hebben, daadwerkelijk ondersteunen.

Voor mij betekent mijn rol als ambassadeur bij Positive Minds dat ik mijn kennis en ervaring inzet om de stichting te versterken. Ik werk samen met de stichting om hun strategie te verfijnen en te versterken, zodat ze effectiever kunnen bijdragen aan het doorbreken van het taboe rond armoede. Samen bouwen we aan een krachtige benadering om hun missie te realiseren.

Een belangrijke levensles die ik heb geleerd en graag wil doorgeven aan kinderen die in armoede opgroeien, is dat je intrinsieke waarde niet wordt bepaald door je achtergrond of omstandigheden. Armoede mag nooit je gevoel van eigenwaarde bepalen. Ik moedig hen aan om in zichzelf te geloven, in hun capaciteiten en in de kansen die voor hen liggen. Het is van groot belang om steun te zoeken bij anderen, zonder aarzeling hulp te vragen en constant te blijven leren en groeien. De situatie waarin je vandaag bent, hoeft geenszins je toekomst te bepalen.

Laten we gezamenlijk de dialoog aangaan, begrip opbouwen en een omgeving creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft om te groeien, te leren en hun dromen na te streven. Samen kunnen we werken aan een positieve verandering die blijvende impact teweegbrengt.

Chris van Voorden

Ambassadeur Chris van Voorden

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Chris, en ik werk dagelijks bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Mijn rol als hoofd internationaliseren houdt in dat ik samen met mijn team buitenlandse bedrijven help zich te vestigen in Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunen we Nederlandse bedrijven bij hun uitbreiding naar nieuwe landen en markten. Als lid van het managementteam draag ik bij aan de strategie, bedrijfsvoering en het personeelsbeleid van de organisatie. Naast mijn professionele leven ben ik trots vader van drie geweldige kinderen.

Waarom ik ambassadeur ben geworden van Positive Minds? Dat heeft een speciale reden. Toen Rochelle mij vroeg om ambassadeur te worden, hoefde ik geen moment na te denken. Het werk dat Positive Minds doet, raakt me diep. Net als voor mijn eigen kinderen, wens ik voor alle kinderen dat ze kunnen opgroeien zonder armoede en met alle kansen voor een goede ontwikkeling. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend, en daarom vind ik de belangrijk aandacht te vragen voor dit onderwerp en het bespreekbaar te maken. Daar zet ik me vol overtuiging voor in.

Wat betekent dit ambassadeurschap voor mij? Voor mij draait het vooral om meedenken met de organisatie en het inzetten van mijn kennis en netwerk om Positive Minds te laten groeien. Ik wil ervoor zorgen dat er meer leskisten op meer locaties geplaatst kunnen worden kunnen zijn, zodat nog meer kinderen de ondersteuning kunnen krijgen die ze verdienen.

Een belangrijke les die ik in mijn eigen leven heb geleerd en die ik graag wil doorgeven aan kinderen die opgroeien in armoede, is dat het leven soms uitdagend kan zijn. Er kunnen moeilijke momenten zijn, maar zelfs in de donkerste tijden is er altijd wel een lichtpuntje aan de horizon te vinden. Blijf daar kracht uit putten en houd vast aan de wetenschap dat er altijd nieuwe kansen zullen komen.

Laten we samen streven naar een wereld waarin elk kind gelijke kansen krijgt en waar armoede geen belemmering vormt voor hun groei en ontwikkeling.

Ruud van den Tillaar

Ambassadeurs Ruud van den Tillaar


In mijn dagelijks leven vervul ik de rol van algemeen directeur bij de Kredietbank Limburg. Deze organisatie is eigendom van zes gemeenten en heeft als voornaamste doel de inwoners van deze gemeenten te ondersteunen bij het bereiken en behouden van financiële zelfredzaamheid. Hierbij zetten we diverse middelen in, zoals preventieactiviteiten, het oplossen van schulden, budgetcoaching, bewindvoering en sociale kredietverstrekking. Onze dienstverlening strekt zich ook uit naar andere gemeenten die behoefte hebben aan onze expertise.

Naast mijn betrokkenheid bij de Kredietbank Limburg, ben ik ook actief op bestuurlijk niveau bij verschillende organisaties. Hieronder vallen:

  • NVVK (branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening),
  • SAM (beroepsvereniging voor uitvoerders sociaal domein),
  • NVSI (Nederlandse vereniging voor sociale innovatie),
  • Volwassenfonds Sport en Cultuur Limburg.

Bovendien vervul ik een rol als lid van de Raad van Toezicht van de KRSD (Kwaliteitsregister Sociaal Domein). Mijn agenda is dus goed gevuld, omdat ik er gepassioneerd naar streef om een verschil te maken voor mensen die zich in complexe omstandigheden bevinden.

De reden waarom ik ambassadeur ben geworden van Positive Minds ligt in het aanstekelijke enthousiasme van de initiatiefneemster, Rochelle. Wat mij persoonlijk raakt, is haar inzet om via het onderwijs een dialoog tot stand te brengen onder kinderen over het complexe onderwerp armoede.

Mijn rol als ambassadeur van Positive Minds houdt in dat ik mijn gedachten deel over ideeën en strategieën. Bovendien ben ik toegewijd om mijn netwerk in te zetten, zodat de leskist op scholen in heel Nederland beschikbaar wordt. Op die manier kunnen waardevolle gesprekken over armoede en schaarste worden geïnitieerd.

Een cruciale les die ik in mijn leven heb geleerd en graag wil doorgeven aan kinderen die in armoede opgroeien, is om zonder aarzeling om hulp te vragen. Te vaak zien we dat schaamte mensen ervan weerhoudt om tijdig aan de bel te trekken. Dit leidt ertoe dat problemen groter worden en de daaruit voortvloeiende stress aanzienlijk toeneemt. Kinderen worden ook beïnvloed door deze stress, wat een negatieve invloed kan hebben op hun ontwikkeling.

Als kinderen de moed hebben om het gesprek aan te gaan, kan dit de deur openen voor snellere en effectievere hulpverlening, waardoor verdere problemen en stress kunnen worden voorkomen. Als ik een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van dit soort open gesprekken, zou dat voor mij een prachtige prestatie zijn.